IDR/TWD - Đồng Rupiah Indonesia Đô la Đài Loan

Ngoại hối thời gian thực
0.0020
0.0000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.002
 • Giá Mua/Bán:
  0.0020/0.0020
 • Biên độ ngày:
  0.0020 - 0.0021
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rupiah Indonesia
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Đài Loan

Thảo luận IDR/TWD

Bạn cảm thấy thế nào về IDR/TWD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ