IDR/AUD - Đồng Rupiah Indonesia Đô la Úc

Ngoại hối thời gian thực
0.00009
0.00000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0001
 • Giá Mua/Bán:
  0.00009/0.00009
 • Biên độ ngày:
  0.00009 - 0.00010
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Đồng Rupiah Indonesia
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Úc

Dữ liệu Lịch sử IDR/AUD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/10/2022 - 29/11/2022
0.000090.000100.000100.000090.00%
0.000100.000090.000100.000090.00%
0.000090.000090.000090.000090.00%
0.000090.000090.000090.000090.00%
0.000090.000100.000100.000090.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000090.000100.000100.000090.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000090.000100.000100.000090.00%
0.000090.000100.000100.000090.00%
0.000100.000100.000100.000090.00%
0.000090.000100.000100.000090.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000020.000100.00002+453.20%
0.000020.000100.000100.00002-82.13%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
0.000100.000100.000100.000100.00%
Cao nhất: 0.00010Thấp nhất: 0.00002Chênh lệch: 0.00008Trung bình: 0.00009% Thay đổi: -4.85649
Bạn cảm thấy thế nào về IDR/AUD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ