IDR/AUD - Đồng Rupiah Indonesia Đô la Úc

Ngoại hối thời gian thực
0.00010
0.00000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0001
 • Giá Mua/Bán:
  0.00010/0.00010
 • Biên độ ngày:
  0.00010 - 0.00010
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Đồng Rupiah Indonesia
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Úc

Thảo luận IDR/AUD

Bạn cảm thấy thế nào về IDR/AUD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ