HKD/SAR - Đô la Hồng Kông Đồng Riyal Saudi

Tỷ giá thời gian thực
0.4797
-0.0002(-0.05%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.4799
 • Giá Mua/Bán:
  0.4791/0.4803
 • Biên độ ngày:
  0.4797 - 0.4801
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Hồng Kông
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Riyal Saudi

Dữ liệu Lịch sử HKD/SAR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/11/2023 - 05/12/2023
0.47970.47990.48010.4797-0.04%
0.47990.48010.48020.4799-0.01%
0.48000.48030.48050.4799-0.06%
0.48030.48070.48080.4802-0.08%
0.48070.48110.48120.4805-0.08%
0.48110.48140.48160.4810-0.06%
0.48140.48140.48180.4810+0.07%
0.48100.48090.48140.4807+0.03%
0.48090.48110.48120.4809-0.04%
0.48100.48110.48120.48080.00%
0.48110.48120.48150.4810-0.04%
0.48120.48110.48160.4809+0.04%
0.48100.48070.48130.4805+0.14%
0.48040.48040.48100.4801+0.07%
0.48000.48060.48080.4802-0.10%
0.48050.48040.48060.4801+0.03%
0.48030.48030.48060.4801+0.02%
0.48020.48040.48070.4801-0.02%
0.48030.48000.48050.4799+0.07%
0.48000.47970.48010.4796+0.06%
0.47970.47970.47990.4795+0.01%
0.47960.47950.47990.4793+0.06%
Cao nhất: 0.4818Thấp nhất: 0.4793Chênh lệch: 0.0024Trung bình: 0.4805% Thay đổi: 0.0805
Bạn cảm thấy thế nào về HKD/SAR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ