GBP/CRC - Đồng Bảng Anh Đồng Colon của Costa Rica

Ngoại hối thời gian thực
681.331
-5.811(-0.85%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  687.142
 • Giá Mua/Bán:
  680.073/682.590
 • Biên độ ngày:
  680.352 - 696.068
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Colon của Costa Rica

Dữ liệu Lịch sử GBP/CRC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/08/2022 - 29/09/2022
681.268684.872691.464680.35267.65K-0.85%
687.142679.690696.348667.275189.74K+1.13%
679.487676.745692.372674.654186.76K+0.43%
676.574689.076693.649656.360181.09K-1.35%
685.801710.091715.102685.057156.70K-3.29%
709.143710.584719.078706.231169.49K-0.07%
709.623717.646720.867708.370133.46K-0.99%
716.740719.474723.062714.466124.11K-0.01%
716.786718.341723.776714.56598.07K+0.18%
715.532723.534727.230715.410132.22K-0.98%
722.633728.014733.002723.187121.97K-0.61%
727.046725.237743.277724.354142.88K+0.37%
724.335743.348749.270725.111129.30K-2.26%
741.061753.675762.680742.33997.58K-0.63%
745.739748.929765.720746.759137.15K-0.15%
746.854755.581764.203748.245140.14K-0.99%
754.306755.222763.158747.651138.63K+0.09%
753.657758.701766.258754.666164.14K-0.49%
757.354758.767763.234753.760120.45K+0.05%
756.959750.563762.596747.636124.13K+1.14%
748.455743.901760.115743.197143.51K+0.73%
743.053745.565759.290739.786132.50K-0.28%
745.162749.438755.847743.773143.45K-0.44%
748.487744.255754.060737.79499.98K+0.66%
Cao nhất: 766.258Thấp nhất: 656.360Chênh lệch: 109.898Trung bình: 724.717% Thay đổi: -8.377
Bạn cảm thấy thế nào về GBP/CRC?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ