GBP/IDR - Đồng Bảng Anh Đồng Rupiah Indonesia

Ngoại hối thời gian thực
18,454.9
-6.6(-0.04%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  18,461.5
 • Giá Mua/Bán:
  18,443.5/18,466.3
 • Biên độ ngày:
  18,452.7 - 18,481.2
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupiah Indonesia

Tổng quan GBP/IDR

Giá đ.cửa hôm trước
18,461.5
Giá mua
18,443.5
Biên độ ngày
18,452.7-18,481.2
Giá mở cửa
18,457
Giá bán
18,466.3
Biên độ 52 tuần
15,614.9-19,595.8
Thay đổi 1 năm
-3.79%
Bạn cảm thấy thế nào về GBP/IDR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Phân tích GBP/IDR - Đồng Bảng Anh Đồng Rupiah Indonesia

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình ĐộngBán MạnhBán MạnhBán MạnhBánMua
Chỉ báo Kỹ thuậtBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán
Tổng kếtBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhTrung Tính
Mô hình
Khung thời gian
Độ tin cậy
M. hình Nến Trước đây
Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Evening Star1M
Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Black Crows15
1501/02/2023 03:00
Engulfing Bearish1H
1531/01/2023 15:00
Morning Doji Star5H
2624/01/2023 23:00

Ngân Hàng Trung Ương

Tỷ Giá Hiện Hành3.50%
Chủ tịchAndrew Bailey
Tỷ Giá Hiện Hành5.75%
Thống Đốc Ngân Hàng Trung ƯơngPerry Warjiyo

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ