EGP/GBP - Đồng Bảng Ai Cập Đồng Bảng Anh

Tỷ giá thời gian thực
0.02546
-0.00018(-0.69%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.02564
 • Giá Mua/Bán:
  0.02546/0.02546
 • Biên độ ngày:
  0.02545 - 0.02566
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Ai Cập
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử EGP/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/11/2023 - 02/12/2023
0.025400.025650.025650.02545-0.78%
0.025600.025450.025650.02540+0.79%
0.025400.025450.025550.025400.00%
0.025400.025650.025750.02545-0.78%
0.025600.025650.025750.025550.00%
0.025600.025850.025850.02565-0.78%
0.025800.025950.025950.02570-0.39%
0.025900.025850.026000.02575+0.39%
0.025800.025850.025950.025750.00%
0.025800.025950.026000.02580-0.39%
0.025900.026050.026150.02595-0.38%
0.026000.026050.026150.025950.00%
0.026000.025850.026050.02585+0.78%
0.025800.026350.026450.02585-1.90%
0.026300.026450.026550.02635-0.38%
0.026400.026450.026550.026450.00%
0.026400.026350.026500.02625+0.38%
0.026300.026400.026450.02630-0.38%
0.026400.026250.026450.02620+0.76%
0.026200.026150.026250.02600+0.38%
0.026100.026550.026550.02615-1.51%
0.026500.026650.026650.02640-0.38%
Cao nhất: 0.02665Thấp nhất: 0.02540Chênh lệch: 0.00125Trung bình: 0.02594% Thay đổi: -4.51128
Bạn cảm thấy thế nào về EGP/GBP?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ