EGP/GBP - Đồng Bảng Ai Cập Đồng Bảng Anh

Ngoại hối thời gian thực
0.03322
-0.00002(-0.05%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.03324
 • Giá Mua/Bán:
  0.03322/0.03323
 • Biên độ ngày:
  0.03318 - 0.03343
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Ai Cập
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử EGP/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2022 - 08/12/2022
0.033220.033230.033430.03318+0.06%
0.033200.033500.033650.03315-0.60%
0.033400.033400.033500.03315+0.30%
0.033300.033100.033500.03290+0.60%
0.033100.033250.033550.03305-0.30%
0.033200.033800.033800.03305-1.48%
0.033700.034100.034250.03370-0.88%
0.034000.034050.034100.033700.00%
0.034000.033750.034050.03355+1.19%
0.033600.033600.033750.033550.00%
0.033600.033750.033850.03350-0.30%
0.033700.034350.034350.03370-1.75%
0.034300.034450.034550.03420-0.29%
0.034400.034400.034650.03435+0.29%
0.034300.034400.034400.03410-0.29%
0.034400.034250.034750.03410+0.29%
0.034300.034450.034550.03420-0.29%
0.034400.034800.034850.03405-1.15%
0.034800.034750.034950.03460+0.58%
0.034600.035000.035200.03460-0.86%
0.034900.036050.036150.03495-3.06%
0.036000.035550.036150.03540+1.41%
0.035500.035750.036000.03545-0.56%
Cao nhất: 0.03615Thấp nhất: 0.03290Chênh lệch: 0.00325Trung bình: 0.03408% Thay đổi: -6.94247
Bạn cảm thấy thế nào về EGP/GBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ