EGP/GBP - Đồng Bảng Ai Cập Đồng Bảng Anh

Ngoại hối thời gian thực
0.04583
-0.00021(-0.45%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.04603
 • Giá Mua/Bán:
  0.04582/0.04583
 • Biên độ ngày:
  0.04556 - 0.04642
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Ai Cập
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Thảo luận EGP/GBP

Bạn cảm thấy thế nào về EGP/GBP?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ