BTC/CHF - Bitcoin Đồng Frăng Thụy Sỹ

Kraken
26,017.6
-205.0(-0.78%)
 • Khối lượng:
  70
 • Giá Mua/Bán:
  25,986.7/26,017.5
 • Biên độ ngày:
  25,175.8 - 26,609.2
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Bitcoin
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Frăng Thụy Sỹ

Dữ liệu Lịch sử BTC/CHF Kraken

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
26,017.625,899.026,609.225,175.80.07K+0.46%
25,899.024,874.526,287.324,840.00.62K+4.12%
24,874.525,373.525,629.924,694.80.05K-1.97%
25,373.523,279.925,748.523,199.50.13K+8.99%
23,279.922,680.923,368.722,529.80.05K+2.64%
22,680.922,621.623,306.722,200.00.08K+0.26%
22,621.621,927.624,175.621,877.90.18K+3.16%
21,927.620,154.322,307.219,968.80.24K+8.80%
20,154.318,906.820,154.318,527.30.09K+6.60%
18,906.818,690.119,187.718,272.20.12K+1.16%
18,690.119,026.019,026.818,150.10.09K-1.77%
19,026.020,405.620,515.118,800.00.05K-6.76%
20,405.620,886.020,962.720,371.70.03K-2.30%
20,886.020,879.321,058.020,650.00.03K+0.03%
20,879.321,038.121,063.220,848.40.02K-0.75%
21,038.121,015.221,295.420,896.20.01K+0.24%
20,988.220,987.721,057.520,852.00.01K0.00%
20,987.722,110.222,121.320,790.00.04K-5.08%
22,110.222,173.522,370.121,938.20.02K-0.29%
22,173.521,828.322,450.121,750.20.04K+1.58%
21,828.322,059.022,119.321,682.00.05K-1.05%
22,059.022,144.822,422.621,701.00.02K-0.39%
22,144.821,824.722,337.121,765.80.01K+1.47%
21,824.721,840.121,872.921,500.00.01K-0.07%
21,840.122,370.322,538.421,520.00.03K-2.37%
22,370.322,515.322,880.522,090.90.01K-0.64%
22,515.322,648.022,648.021,967.20.05K-0.59%
22,648.022,942.223,299.622,452.10.02K-1.28%
22,942.222,416.223,152.322,100.00.04K+2.35%
Cao nhất: 26,609.2Thấp nhất: 18,150.1Chênh lệch: 8,459.1Trung bình: 22,037.7% Thay đổi: 16.1
Bạn cảm thấy thế nào về BTC/CHF?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ