Hợp đồng Tương lai TPKB 2 Năm Hoa Kỳ - 3/24 (TUH24)

CME
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
102.18
-0.30(-0.29%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
102.15102.46
Biên độ 52 tuần
100.94104.35
Giá đ.cửa hôm trước
102.48
Giá mở cửa
102.45
Biên độ ngày
102.15-102.46
Biên độ 52 tuần
100.94-104.35
Thay đổi 1 năm
-0.62%
Tháng
Tháng 3 24
Quy mô HĐ
$200.000
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:H.Đ Tương lai Tài chính
Thị trường:Hoa Kỳ
Tháng:Tháng 3 24

Mọi Người Cũng Xem

107.02
FVH24
-0.55%
116.07
FBTP
-0.86%
106.030
FGBS
-0.19%
110.38
TYH24
-0.70%
117.92
FGBM
-0.77%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về TUH24?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc