Hợp đồng Tương lai Euro BOBL - 3/24 (FGBMH4)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
117.62
-0.52(-0.44%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
117.50117.77
Biên độ 52 tuần
114.13121.24
Giá đ.cửa hôm trước
118.14
Giá mở cửa
117.72
Biên độ ngày
117.5-117.77
Biên độ 52 tuần
114.13-121.24
Thay đổi 1 năm
-2.43%
Tháng
Tháng 3 24
Quy mô HĐ
€100.000
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:H.Đ Tương lai Tài chính
Thị trường:Đức
Tháng:Tháng 3 24

Mọi Người Cũng Xem

133.68
FGBL
+0.06%
106.052
FGBS
-0.06%
117.91
USH24
-0.21%
110.45
TYH24
-0.20%
102.43
TUH24
-0.09%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FGBMc2?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc