Hợp đồng Tương lai Euro BTP - 3/24 (FBTPH4)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
115.48
+1.30(+1.13%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
115.48115.48
Biên độ 52 tuần
107.42122.63
Giá đ.cửa hôm trước
115.48
Giá mở cửa
115.48
Biên độ ngày
115.48-115.48
Biên độ 52 tuần
107.42-122.63
Thay đổi 1 năm
-4.15%
Tháng
Tháng 3 24
Quy mô HĐ
€100.000
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:H.Đ Tương lai Tài chính
Thị trường:Ý
Tháng:Tháng 3 24

Mọi Người Cũng Xem

133.54
FGBL
-0.04%
110.50
TYH24
-0.16%
30,040.00
IT40
+0.85%
16,441.0
DE30
-0.13%
117.97
USH24
-0.16%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FBTPc2?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc