Hợp đồng Tương lai Euro Bund - 3/24 (FGBLH4)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
133.79
+0.19(+0.14%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
133.43134.24
Biên độ 52 tuần
126.62143.38
Giá đ.cửa hôm trước
133.6
Giá mở cửa
133.68
Biên độ ngày
133.43-134.24
Biên độ 52 tuần
126.62-143.38
Thay đổi 1 năm
-5.89%
Tháng
Tháng 3 24
Quy mô HĐ
€100.000
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:H.Đ Tương lai Tài chính
Thị trường:Đức
Tháng:Tháng 3 24

Mọi Người Cũng Xem

110.20
TYH24
-0.42%
16,432.5
DE30
+0.11%
115.36
FBTP
-0.10%
4,420
EU50
-0.07%
117.41
USH24
-0.63%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FGBLc2?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc