💼 Bảo vệ danh mục của bạn với công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingPro – HIỆN GIẢM tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI

Quỹ Na Uy hỗ trợ đánh giá rủi ro sinh thái PepsiCo

Biên tập viênBrando Bricchi
Ngày đăng 00:28 01/05/2024
© Reuters.
USD/NOK
-
PEP
-

Quỹ tài sản có chủ quyền của Na Uy, được biết đến với việc gộp doanh thu từ sản xuất dầu khí của quốc gia, đã tuyên bố ủng hộ đề xuất của cổ đông yêu cầu PepsiCo tiến hành đánh giá rủi ro đa dạng sinh học. Động thái này phù hợp với mối quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư về những rủi ro môi trường mà các doanh nghiệp phải đối mặt do mất đa dạng sinh học.

Đề xuất của cổ đông, được đưa ra bởi Green Century Capital Management, nhấn mạnh sự cần thiết của PepsiCo để đánh giá sự phụ thuộc vào các hệ thống tự nhiên và giải quyết bất kỳ hoạt động nào trong chuỗi cung ứng góp phần làm mất đa dạng sinh học. Green Century Capital Management ca ngợi những nỗ lực bền vững của PepsiCo nhưng cảnh báo rằng công ty có thể trở nên không thể đầu tư nếu không có đánh giá kỹ lưỡng về rủi ro đa dạng sinh học.

Hội đồng quản trị của PepsiCo đã khuyên các cổ đông từ chối đề xuất tại cuộc họp đại hội đồng thường niên sắp tới vào thứ Tư, nói rằng đánh giá như vậy là không cần thiết với báo cáo và sáng kiến bền vững hiện tại của công ty. Hội đồng quản trị nhấn mạnh cam kết của PepsiCo đối với các hoạt động canh tác tái sinh nhằm tăng cường sức khỏe của đất và bảo tồn đa dạng sinh học, với mục tiêu thực hiện các thực hành này trên 7 triệu mẫu Anh vào năm 2030.

Tuy nhiên, quỹ, cổ đông lớn thứ bảy của PepsiCo, đã thách thức lập trường của hội đồng quản trị. Nó lập luận rằng hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về các rủi ro bền vững vật chất và các tác động môi trường và xã hội rộng lớn hơn của các hoạt động và sản phẩm của công ty.

Ngoài việc ủng hộ đề xuất đa dạng sinh học, quỹ Na Uy cũng đã bày tỏ ý định bỏ phiếu chống lại việc bồi thường cho các giám đốc điều hành được chỉ định của PepsiCo và chống lại việc tái đắc cử Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành PepsiCo Ramon Laguarta. Quỹ ủng hộ việc tách biệt vai trò của chủ tịch và giám đốc điều hành và trước đó đã bỏ phiếu chống lại bồi thường điều hành PepsiCo vào năm ngoái, với lý do lo ngại về việc trả lương CEO quá mức tại các công ty Mỹ.

Allianz Global Investors, một cổ đông quan trọng khác, đã lặp lại sự ủng hộ của quỹ Na Uy đối với đề xuất đa dạng sinh học vào tuần trước, cho thấy xu hướng ngày càng tăng giữa các nhà đầu tư ưu tiên các cân nhắc về môi trường trong quyết định đầu tư của họ.

Reuters đã đóng góp cho bài viết này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.