Giảm 40%
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Impinj và NXP Semiconductors đạt được thỏa thuận dàn xếp

Biên tập viênRachael Rajan
Ngày đăng 03:40 14/03/2024
© Reuters.
NXPI
-
PI
-

Impinj, Inc. (NASDAQ: PI) và NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI), cùng với công ty con NXP USA, Inc., đã công bố Thỏa thuận cấp phép chéo bằng sáng chế và giải quyết toàn diện, chấm dứt hiệu quả tất cả các vụ kiện tụng đang diễn ra giữa hai công ty công nghệ.

Thỏa thuận này, được thiết lập ngày hôm nay, bao gồm việc giải phóng lẫn nhau các khiếu nại vi phạm bằng sáng chế cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 và trao đổi giấy phép bằng sáng chế không độc quyền, trên toàn thế giới.

Các điều khoản của thỏa thuận quy định rằng NXP sẽ thanh toán một lần 45 triệu đô la cho Impinj trong vòng năm ngày làm việc sau khi thực hiện thỏa thuận. Ngoài ra, NXP đã đồng ý thanh toán phí giấy phép hàng năm cho Impinj bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, với khoản thanh toán ban đầu lên tới 15 triệu đô la. Các khoản thanh toán này được thiết lập để tăng mỗi năm theo tỷ lệ phần trăm được xác định trước. Impinj không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho NXP theo các điều khoản của thỏa thuận này.

Thỏa thuận cấp phép chéo này sẽ vẫn có hiệu lực trong khoảng mười năm, trùng với thời điểm hết hạn của một bộ bằng sáng chế Impinj cụ thể, được gọi là Bằng sáng chế chỉ số. Thỏa thuận cho phép chấm dứt bởi một trong hai bên trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Hơn nữa, NXP có quyền chấm dứt thỏa thuận nếu loại bỏ thành công việc sử dụng tất cả các khiếu nại hợp lệ của Bằng sáng chế chỉ số trong các sản phẩm của mình.

Quảng cáo của bên thứ 3. Không phải là đề nghị hoặc khuyến nghị của Investing.com. Xem miễn trừ trách nhiệm ở đây hoặc loại bỏ quảng cáo .

Việc giải quyết các tranh chấp này và bắt đầu cấp phép chéo giữa Impinj và NXP đánh dấu một sự phát triển đáng kể cho cả hai công ty. Thỏa thuận này thúc đẩy một khuôn khổ cho sự hợp tác trong tương lai, cho phép mỗi công ty sử dụng công nghệ được cấp bằng sáng chế của nhau, có khả năng thúc đẩy đổi mới và phát triển sản phẩm.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.