🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Bamboo Capital thanh toán cổ tức tiền mặt 8% vào cuối tháng 7

Ngày đăng 15:32 31/05/2021
© Reuters
BCG
-

Investing.com -- Thời gian Bamboo Capital (HM:BCG) trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông dự kiến vào ngày 29/7 và sẽ chốt danh sách trong tháng 7. Số tiền ước tính công ty sẽ chi ra gần 163 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 2% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Lũy kế đến năm 2020, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, con số này ở mức 215 tỷ đồng, tăng 62% so với đầu năm.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, BCG dự kiến tăng vốn từ gần 2.035 tỷ đồng lên 5.063 tỷ đồng trong năm nay thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 2%, chuyển đổi 900 tỷ trái phiếu thành cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, sẽ chào bán 60 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá 12.000 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến thu về là 720 tỷ đồng. Số cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu 2% và chuyển đổi 900 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu thì Bamboo Capital dự kiến sẽ chào bán gần 149 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành là 2:1. Thời gian thực hiện là quý III sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng số tiền dự kiến thu về khoảng 1.785 tỷ đồng, trong đó công ty sẽ dành 800 tỷ vào các dự án năng lượng tái tạo và bất động sản. 985 tỷ còn lại sẽ bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhưng không giới hạn các khoản phải trả cho cá nhân, tổ chức, ngân hàng, chi trả cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp tác đầu tư.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.