AEX (N25)

655.68
-3.55(-0.54%)
 • Giá mở cửa:
  651.22
 • Biên độ ngày:
  648.70 - 661.00
 • Biên độ 52 tuần:
  632.02 - 829.66
 • Loại:Chỉ số
 • Thị trường:Hà Lan
 • Làm cơ sở:AEX
 • # Thành Phần:25

Thảo luận AEX

Bạn cảm thấy thế nào về AEX?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)