HNX Công Nghiệp (HNXMAN)

Hà Nội
281.90
-2.34(-0.82%)
 • Giá mở cửa:
  284.58
 • Biên độ ngày:
  280.71 - 284.73
 • Biên độ 52 tuần:
  263.34 - 368.08
 • Loại:Chỉ số
 • Thị trường:Việt Nam
 • # Thành Phần:77

Dữ liệu Lịch sử HNX Công Nghiệp

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/07/2022 - 20/08/2022
281.90284.58284.73280.7110.86K-0.82%
284.24285.49285.49281.968.40K-0.44%
285.49287.49288.74284.8810.83K-0.70%
287.51285.94288.07285.8316.29K+0.55%
285.94283.75286.12282.6910.40K+0.77%
283.75284.07284.42281.198.44K-0.14%
284.16285.41287.54283.3512.17K-0.45%
285.44283.15285.89282.709.30K+0.81%
283.15283.18284.12281.7411.08K+0.08%
282.92280.99282.92280.4213.21K+0.69%
280.99281.96282.02280.359.74K-0.35%
281.98283.71284.87280.2910.98K-0.62%
283.73281.81283.73280.4312.20K+0.68%
281.81280.93281.93279.6510.51K+0.31%
280.93277.70280.93277.239.43K+1.27%
277.40277.06278.78275.9411.30K+0.12%
277.06274.50277.57274.486.99K+0.93%
274.50274.85274.93272.755.01K-0.13%
274.85278.39278.64274.745.31K-1.36%
278.63280.81281.17276.855.94K-0.81%
280.91279.98280.99278.606.42K+0.33%
279.98278.52280.06277.727.68K+0.52%
278.52274.90278.56274.908.55K+1.32%
Cao nhất: 288.74Thấp nhất: 272.75Chênh lệch: 15.99Trung bình: 281.56% Thay đổi: 2.55