😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Zealand Pharma A/S (ZELA)

Copenhagen
Tiền tệ tính theo DKK
Miễn trừ Trách nhiệm
864.00
+14.00(+1.65%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật ZELA

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh

Trung bình Động

Bán Mạnh

Tổng kết:Bán Mạnh

Trung bình Động:Bán MạnhMua: (2)Bán: (10)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (3)Bán: (6)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 3Trung Tính: 2Bán: 6
19/07/2024 15:51 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)40.29Bán
STOCH(9,6)74.196Mua
STOCHRSI(14)66.631Mua
MACD(12,26)-10.8Bán
ADX(14)24.377Bán
Williams %R-46.835Trung Tính
CCI(14)-64.2221Bán
ATR(14)10.5357Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)0Trung Tính
Ultimate Oscillator54.341Mua
ROC-0.173Bán
Bull/Bear Power(13)-8.912Bán

Trung bình Động

Tổng kết: Bán MạnhMua: 2Bán: 10
19/07/2024 15:51 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
866.90
Bán
865.85
Bán
MA10
866.45
Bán
866.72
Bán
MA20
866.23
Bán
875.17
Bán
MA50
902.82
Bán
894.94
Bán
MA100
921.50
Bán
892.63
Bán
MA200
859.21
Mua
855.50
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển860.34862.67864.84867.17869.34871.67873.84
Fibonacci862.67864.39865.45867.17868.89869.95871.67
Camarilla865.76866.17866.59867.17867.41867.83868.24
Woodie860.24862.62864.74867.12869.24871.62873.74
DeMark--866867.75870.5--
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.