CTCP Đường sắt Yên Lào (YRC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
6,300
0
(0.00%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
6,300
6,300
Biên độ 52 tuần
6,300
6,300
Khối lượng
0
Giá đ.cửa hôm trước
7,900
Giá mở cửa
6,300
Biên độ ngày
6,300-6,300
Biên độ 52 tuần
6,300-6,300
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
600
Thay đổi 1 năm
0%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,900,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về YRC?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Đường sắt Yên Lào

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO là công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải đường sắt. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty là hoạt động, quản lý và bảo trì đường sắt. Công ty cũng tham gia vào các hoạt động hỗ trợ khác cho vận tải đường sắt, như cứu nạn tai nạn tàu hoả và phục hồi hoạt động đường sắt trong trường hợp thiên tai.

Lĩnh vực
-
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B