CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
6,800
-1,100(-13.92%)
Đóng cửa

Phân tích YBC