Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Wal Mart de Mexico SAB de CV (WMMVF)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
3.7370 +0.0000    +0.00%
20/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hoa Kỳ
Mã ISIN:  MX01WA000038 
S/N:  01WA00003
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.0000 / 0.0000
 • Biên độ ngày: 3.7370 - 3.7370
Wal Mart de Mexico 3.7370 +0.0000 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Bullish 1D Hiện tại
Harami Bullish 5H Hiện tại
Harami Bullish 1H Hiện tại
Harami Bullish 30 Hiện tại
Harami Bullish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 1D 1 18/05/2022
Engulfing Bearish 1D 1 18/05/2022
Evening Doji Star 5H 1 18/05/2022 22:00
Evening Star 5H 1 18/05/2022 22:00
Evening Doji Star 1H 1 19/05/2022 01:00
Evening Star 1H 1 19/05/2022 01:00
Belt Hold Bullish 1W 2 01/05/2022
Abandoned Baby Bearish 1D 3 16/05/2022
Evening Doji Star 1D 3 16/05/2022
Evening Star 1D 3 16/05/2022
Doji Star Bearish 1D 4 13/05/2022
Doji Star Bearish 30 4 18/05/2022 00:00
Doji Star Bearish 15 4 18/05/2022 00:00
Engulfing Bearish 1M 6 11/21
Engulfing Bearish 1W 6 03/04/2022
Doji Star Bearish 1D 6 11/05/2022
Doji Star Bearish 5H 10 12/05/2022 01:00
Tri-Star Bearish 1H 10 12/05/2022 20:00
Tri-Star Bearish 30 11 12/05/2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 11 12/05/2022 20:30
Belt Hold Bearish 5H 12 09/05/2022 23:00
Belt Hold Bullish 1D 13 02/05/2022
Bullish Hammer 5H 13 09/05/2022 18:00
Three Outside Up 1W 14 06/02/2022
Belt Hold Bearish 5H 14 07/05/2022 01:00
Engulfing Bearish 5H 14 07/05/2022 01:00
Belt Hold Bullish 1H 14 10/05/2022 20:00
Belt Hold Bullish 1W 15 30/01/2022
Bullish Engulfing 1W 15 30/01/2022
Belt Hold Bearish 1H 15 10/05/2022 01:00
Belt Hold Bullish 15 15 10/05/2022 20:45
Deliberation Bearish 1M 16 01/21
Doji Star Bearish 1M 16 01/21
Inverted Hammer 1D 16 27/04/2022
Belt Hold Bullish 1D 16 27/04/2022
Bullish doji Star 5H 16 06/05/2022 00:00
Tri-Star Bearish 30 16 10/05/2022 01:30
Bullish doji Star 1H 17 09/05/2022 21:00
Tri-Star Bearish 15 17 10/05/2022 01:30
Tri-Star Bearish 1H 19 07/05/2022 02:00
Inverted Hammer 1D 21 20/04/2022
Tri-Star Bearish 30 21 07/05/2022 02:30
Belt Hold Bullish 15 21 09/05/2022 20:45
Tri-Star Bearish 15 23 07/05/2022 02:30
Harami Cross 1W 24 28/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 24 28/04/2022 17:00
Tri-Star Bearish 1H 26 05/05/2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 27 06/05/2022 00:15
Tri-Star Bearish 30 28 05/05/2022 20:30
Harami Cross 1M 29 12/19
Harami Cross 5H 30 26/04/2022 00:00
Harami Bullish 5H 30 26/04/2022 00:00
Downside Gap Three Methods 5H 30 26/04/2022 00:00
Tri-Star Bearish 30 30 05/05/2022 00:30
Tri-Star Bearish 15 30 05/05/2022 20:45
Inverted Hammer 1W 31 10/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 31 25/04/2022 19:00
Three Black Crows 1W 32 03/10/2021
Thrusting Bearish 1D 32 04/04/2022
Tri-Star Bearish 15 32 05/05/2022 00:30
Falling Three Methods 1H 33 30/04/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 34 02/05/2022 21:45
Belt Hold Bullish 1D 35 30/03/2022
Harami Bullish 30 35 30/04/2022 01:30
Harami Cross 30 35 30/04/2022 01:30
Belt Hold Bullish 1H 36 28/04/2022 21:00
Separating Lines Bullish 1D 38 25/03/2022
Harami Cross 15 38 30/04/2022 01:30
Bullish doji Star 15 38 30/04/2022 01:30
Harami Bullish 15 38 30/04/2022 01:30
Dark Cloud Cover 1W 39 15/08/2021
Belt Hold Bearish 1D 39 24/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 40 27/04/2022 22:00
Three Black Crows 1M 41 12/18
Belt Hold Bearish 1D 41 22/03/2022
Engulfing Bearish 30 41 28/04/2022 02:30
Tri-Star Bearish 30 42 28/04/2022 01:30
Engulfing Bearish 1M 43 10/18
Harami Bullish 1H 44 26/04/2022 01:00
Harami Cross 1H 44 26/04/2022 01:00
Bullish doji Star 15 44 28/04/2022 21:00
Belt Hold Bearish 1H 45 25/04/2022 23:00
Engulfing Bearish 1H 45 25/04/2022 23:00
Tri-Star Bullish 30 45 27/04/2022 22:30
Engulfing Bearish 15 45 28/04/2022 02:45
Belt Hold Bearish 15 45 28/04/2022 02:45
Engulfing Bearish 1M 48 5/18
Engulfing Bearish 1W 48 13/06/2021
Tri-Star Bullish 15 48 28/04/2022 01:15
Tri-Star Bullish 30 49 26/04/2022 01:30
Tri-Star Bullish 1H 50 21/04/2022 21:00
Tri-Star Bearish 30 50 25/04/2022 23:30
Tri-Star Bullish 15 50 27/04/2022 22:45
Engulfing Bearish 1M 51 02/18
Evening Doji Star 1M 51 02/18
Belt Hold Bullish 1D 51 08/03/2022
Deliberation Bearish 1M 52 01/18
Doji Star Bearish 1M 52 01/18
Belt Hold Bullish 1D 52 07/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 53 20/04/2022 22:00
Harami Cross Bearish 5H 54 02/04/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 54 26/04/2022 01:45
Tri-Star Bearish 15 55 25/04/2022 23:30
Engulfing Bearish 1M 56 9/17
Belt Hold Bearish 1D 56 01/03/2022
Tri-Star Bullish 15 56 25/04/2022 23:15
Doji Star Bearish 1D 58 25/02/2022
Dragonfly Bearish 1D 58 25/02/2022
Belt Hold Bullish 5H 58 30/03/2022 23:00
Belt Hold Bearish 1W 59 28/03/2021
Dark Cloud Cover 1W 59 28/03/2021
Harami Bullish 1H 59 19/04/2022 20:00
Harami Cross 1H 59 19/04/2022 20:00
Belt Hold Bullish 1D 60 22/02/2022
Tri-Star Bullish 30 60 20/04/2022 22:00
Separating Lines Bullish 5H 61 25/03/2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 61 20/04/2022 20:30
Belt Hold Bearish 5H 62 24/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 62 21/04/2022 21:45
Doji Star Bearish 1W 63 28/02/2021
Belt Hold Bullish 1D 63 16/02/2022
Abandoned Baby Bullish 1D 64 15/02/2022
Inverted Hammer 1M 65 12/16
Belt Hold Bearish 5H 65 22/03/2022 20:00
Engulfing Bearish 5H 65 22/03/2022 20:00
Harami Bullish 1H 66 12/04/2022 23:00
Harami Cross 1H 66 12/04/2022 23:00
Tri-Star Bullish 15 66 20/04/2022 22:15
Belt Hold Bullish 1W 67 31/01/2021
Tri-Star Bearish 15 67 20/04/2022 20:45
Bullish Engulfing 5H 68 18/03/2022 21:00
Tri-Star Bullish 30 68 19/04/2022 01:00
Belt Hold Bullish 1D 69 07/02/2022
Tri-Star Bullish 15 69 20/04/2022 01:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận WALMEX

Viết cảm nghĩ của bạn về Wal Mart de Mexico SAB de CV
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email