CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
15,700
-8,800
(-35.92%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
Biên độ ngày
15,000
15,700
Biên độ 52 tuần
15,000
25,500
Khối lượng
1,700
Giá đ.cửa hôm trước
25,000
Giá mở cửa
15,000
Biên độ ngày
15,000-15,700
Biên độ 52 tuần
15,000-25,500
Khối lượng
1,700
KLTB (3 thg)
1,700
Thay đổi 1 năm
-3.09%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu