Vukile Property Fund Ltd (VKEJ)

1,485
-5(-0.34%)
  • Khối lượng:
    4,926,923
  • Giá Mua/Bán:
    1,485/1,486
  • Biên độ ngày:
    1,474 - 1,500
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
1 / 2

Dữ liệu Lịch sử VKEJ

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
19/07/2022 - 19/08/2022
1,4851,4991,5001,4744.93M-0.34%
1,4901,4901,4941,483783.40K+0.47%
1,4831,4951,5081,4753.09M-1.20%
1,5011,4961,5241,4912.28M-0.33%
1,5061,4681,5141,4682.95M+2.45%
1,4701,4381,4701,4372.48M+1.66%
1,4461,4291,4471,4291.58M+1.47%
1,4251,4011,4361,4012.98M+0.21%
1,4221,4261,4521,4141.29M+0.35%
1,4171,4321,4331,414704.29K+0.28%
1,4131,4331,4501,408929.25K-0.70%
1,4231,4251,4381,4002.89M+0.92%
1,4101,4161,4571,4031.06M-0.98%
1,4241,4411,4481,4111.35M+0.28%
1,4201,4551,4551,4162.96M-2.20%
1,4521,4671,4671,4471.01M0.00%
1,4521,4331,4921,4333.89M+2.40%
1,4181,4201,4441,3932.06M+0.07%
1,4171,4121,4191,3812.92M+2.16%
1,3871,4001,4021,382837.63K-0.22%
1,3901,3351,3971,335448.39K+1.46%
1,3701,3261,3891,3262.00M+0.81%
1,3591,3501,3801,3502.81M-0.07%
Cao nhất: 1,524Thấp nhất: 1,326Chênh lệch: 198Trung bình: 1,434% Thay đổi: 9