CTCP Truyền thông VMG (ABC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
13,800
-100(-0.72%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử ABC

Khung Thời Gian
Daily
30/10/2023 - 29/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
13,80013,80013,80013,8000.21K-0.72%
13,90014,00014,00012,7001.72K-3.47%
14,40014,00014,40013,70022.43K+4.35%
13,80013,20013,90013,2000.93K0.00%
13,80013,70013,80013,7000.20K-1.43%
14,00013,70014,00012,900518.80K+3.70%
13,50014,00014,00013,5001.80K-3.57%
14,00014,00014,00014,0000.11K+0.72%
13,90013,70013,90013,3001.21K-0.71%
14,00014,00014,00014,0001.82K+0.72%
13,90014,00014,50013,900326.24K-4.14%
14,50013,00014,50012,80042.45K+9.85%
13,20013,10013,20012,6002.50K0.00%
13,20013,50013,50012,30023.22K-2.22%
13,50013,90013,90012,700151.15K0.00%
13,50012,80013,50012,2009.04K0.00%
13,50013,60013,60013,5001.01K-0.74%
13,60012,60013,90012,3005.50K-0.73%
13,70014,00014,00012,6008.66K-2.14%
14,00014,00014,00013,0003.75K0.00%
Cao nhất
14,500
% Thay đổi
-1
Trung bình
13,785
Chênh lệch
2,300
Thấp nhất
12,200