CTCP Vinafreight (VNF)

Hà Nội
10,500.0
-600.0(-5.41%)
  • Khối lượng:
    1,500
  • Giá Mua/Bán:
    10,500.0/11,000.0
  • Biên độ ngày:
    10,500.0 - 11,000.0

Dữ liệu Lịch sử VNF

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
09/11/2022 - 09/12/2022
10,500.011,000.011,000.010,500.01.50K-5.41%
11,100.011,000.011,100.011,000.02.50K-3.48%
11,500.010,900.011,800.010,800.01.21K+4.55%
11,000.011,300.011,300.010,500.01.76K+4.76%
10,500.011,000.011,000.010,400.02.20K-7.08%
11,300.012,200.012,200.010,200.01.32K0.00%
11,300.011,800.011,800.010,900.00.30K+3.67%
10,900.011,200.011,200.010,500.00.80K+4.81%
10,400.010,400.010,500.09,700.04.20K+7.22%
9,700.010,200.010,300.09,700.05.00K-9.35%
10,700.010,700.010,700.010,700.00.17K+7.00%
10,000.011,500.011,500.010,000.04.40K-9.09%
11,000.010,000.011,000.09,100.012.50K+10.00%
10,000.011,500.011,500.09,700.02.20K-5.66%
10,600.010,200.010,800.09,900.010.00K-3.64%
11,000.011,200.011,300.011,000.02.88K+4.76%
10,500.08,900.010,500.08,900.029.41K+7.14%
9,800.09,900.010,800.09,800.024.20K-9.26%
10,800.010,900.010,900.09,600.00.70K+3.85%
10,400.011,000.011,000.09,500.05.80K0.00%
10,400.010,800.011,500.010,400.03.75K-9.57%
11,500.011,600.011,600.011,000.011.10K+7.48%
Cao nhất: 12,200.0Thấp nhất: 8,900.0Chênh lệch: 3,300.0Trung bình: 10,677.3% Thay đổi: -1.9