Vinacontrol Group Corp (VNC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
45,000.0
+700.0
(+1.58%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
45,000.0
45,000.0
Biên độ 52 tuần
30,700.0
48,400.0
Khối lượng
100
Giá Mua/Bán
45,000.0 / 48,600.0
Giá đ.cửa hôm trước
45,500
Giá mở cửa
45,000
Biên độ ngày
45,000-45,000
Biên độ 52 tuần
30,700-48,400
Khối lượng
100
KLTB (3 thg)
3,155
Thay đổi 1 năm
30%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
10,499,560
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Vinacontrol Group Corp

Hồ sơ Công ty Vinacontrol Group Corp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL, trước đây là Công ty Cổ phần Giám định Việt Nam (The Vietnam Superintendence and Inspection Joint Stock Company) (Vinacontrol), là công ty cung cấp các dịch vụ giám định hàng hoá có trụ sở tại Việt Nam. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ giám sát và quản lý hoạt động vận tải đường bộ, vận tải biển, cũng như các dịch vụ đánh giá thiệt hại và bảo hiểm. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và phòng thí nghiệm, bên cạnh các dịch vụ kiểm tra và chứng nhận cho mục đích quản lý công. Các hoạt động khác bao gồm cung cấp dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản. Trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, 100% doanh thu của Công ty đến từ hoạt động kiểm tra và định giá hàng hoá. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty có ba công ty con và ba công ty liên kết.