Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình (ILB)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
31,000.0
+400.0
(+1.31%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
30,000.0
31,000.0
Biên độ 52 tuần
23,100.0
37,596.0
Khối lượng
6,400
Giá đ.cửa hôm trước
30,600
Giá mở cửa
31,000
Biên độ ngày
30,000-31,000
Biên độ 52 tuần
23,100-37,596
Khối lượng
6,400
KLTB (3 thg)
17,720
Thay đổi 1 năm
-7.55%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
24,502,245
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

Phân tích Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

Hồ sơ Công ty Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình là một công ty có trụ sở tại Việt Nam chủ yếu tham gia các hoạt động vận hành cảng.