Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
💼 Bảo vệ danh mục của bạn với công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingPro – HIỆN GIẢM tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần (HVN)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
21,700.0 0.0    0.00%
24/07 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000HVN8 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 21,650.0 / 21,700.0
 • Biên độ ngày: 21,100.0 - 22,600.0
Vietnam Airlines 21,700.0 0.0 0.00%

Bảng Cân đối Kế toán HVN

 
Được hiển thị ở đây là Bảng Cân Đối Kế Toán đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần, trong đó tóm tắt tình hình tài chính của công ty bao gồm tài sản, nợ phải trả và vốn cổ đông trong từng kỳ trong số 4 kỳ với ngày tháng kết thúc gần đây nhất (theo quý hoặc theo năm).
Hàng NămHàng Quý
Bảng Cân Đối Kế Toán Nâng Cao
Cuối Kỳ: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Tổng tài sản lưu động 14716410.96 14811852.41 - 13260992.42
Tiền mặt và Khoản đầu tư ngắn hạn 3370026.46 3474965.86 - 3855212.9
Tiền mặt - - - -
Tiền mặt & những khoản tương đương tiền mặt 2494229.53 2551042.01 - 2946890.63
Đầu tư ngắn hạn 875796.93 920438.53 - 908322.27
Tổng khoản phải thu, Ròng 4841335.95 4497891.76 - 3923499.9
Tài khoản phải thu - Giao dịch, Ròng 4338221.11 3998990.65 - 3555990.88
Tổng số hàng trữ 3560653.55 3428891.34 - 3234927.36
Chi phí trả trước 548229.87 584261.36 - 571735.89
Tài sản lưu động khác, Tổng số 2396165.14 2825842.09 - 1675616.37
Tổng tài sản 56316179.17 57616626.09 - 59189678.01
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Ròng 33086851.51 34332355.68 - 37489885.43
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Gộp 80839226.11 82636888.43 - 83166797.84
Khấu hao tích lũy, Tổng số -47752374.6 -48304532.75 - -45676912.41
Lợi thế thương mại, Ròng - - - -
Vô hình, Ròng 141924.75 148597.52 - 153883.86
Đầu tư dài hạn 1751565.88 1691836.87 - 1825719.04
Thương phiếu phải thu - Dài hạn 503114.84 498901.11 - 367509.01
Tài sản dài hạn khác, Tổng số 6616587.72 6628694.01 - 6457925.14
Tài sản khác, Tổng số 1994118.02 2467868.75 - 1896638.22
Tổng nợ ngắn hạn 57555862.55 60608800.53 59810870.9 56072592.79
Nợ phải trả 16909304.05 18773745.49 - 17557638.41
Khoản phải trả/Dồn tích - - - -
Chi phí trích trước 11740309.36 11661211.13 - 11144226.05
Thương phiếu phải trả/Nợ ngắn hạn 10081062.59 12055763.51 11714952.38 10751565.13
Phần cho thuê vốn/nợ dài hạn đến hạn phải trả 5133854.41 5471301.78 - 5206815.73
Nợ ngắn hạn khác, Tổng số 13691332.14 12646778.61 10903755.94 11412347.47
Tổng nợ phải trả 68872278.7 74561688.09 74278651.1 71701768.25
Tổng nợ dài hạn 9186239.15 9840994.43 11226492.16 12029343.48
Nợ dài hạn 3594131.79 3651574.93 4190886.95 5687595.66
Nghĩa vụ cho thuê vốn 5592107.37 6189419.51 7035605.21 6341747.83
Thuế thu nhập bị hoãn lại 154495.01 156613.34 160268.63 156073.04
Quyền lợi thiểu số 622032 516806.4 480925.44 572375.38
Nợ phải trả khác, Tổng số -23869394.5 -26151269.14 -14081414.75 -24319342.37
Tổng vốn sở hữu -12556099.53 -16945062 - -12512090.25
Cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn, Tổng số - - - -
Cổ phiếu ưu đãi - Không thể bồi hoàn, Ròng - - - -
Cổ phiếu thường, Tổng số 22143941.74 22143941.74 - 22143941.74
Vốn đã góp bổ sung 1220498.16 1220498.16 - 1220498.16
Lợi nhuận giữ lại (Thâm hụt lũy kế) -35809586.89 -40023561.27 - -35663308.25
Cổ phiếu quỹ - Loại thường - - - -
Bảo lãnh nợ ESOP - - - -
Lời (Lỗ) chưa nhận thấy - - - -
Vốn sở hữu khác, Tổng số -110952.53 -285940.63 - -213221.89
Tổng nợ phải trả & vốn cổ đông 56316179.17 57616626.09 - 59189678.01
Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành 2214.39 2214.39 2214.39 2214.39
Tổng số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành - - - -
* Trong Hàng Triệu VND (ngoại trừ trên các hạng mục cổ phần)
InvestingPro
Đi đến Bảng Điều Khiển InvestingPro

Thỏa sức truy cập hơn 1000 chỉ số cùng InvestingPro

Theo dõi thông tin phân tích nâng cao về bảng cân đối kế toán như tỷ lệ tăng trưởng và các chỉ số để nắm được lịch sử và dự báo hoạt động tài chính của công ty dưới góc nhìn chuyên sâu.

 
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận HVN

Viết cảm nghĩ của bạn về Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
nguyenvan Giang
nguyenvan Giang 06/07/2023 10:00
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
mã cổ phiếu là gì nhỉ
Quốc Dũng Trần
Quốc Dũng Trần 25/03/2023 15:13
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
mà bây giờ đầu tư có lợi nhuận không vậy, mọi người
Trọng Nguyễn Văn
Trọng Nguyễn Văn 15/10/2021 9:30
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
vanmanh dao
vanmanh dao 04/07/2021 16:57
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
jo vào mã này là ngon. để 1 năm bán là ok. kiểu gi vacxin tiêm nhiều nó sẽ lên
Thạnh Nguyễn
Thạnh Nguyễn 25/03/2021 10:25
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Tôi chưa biết cách mua
Huy Hoang
Huy Hoang 21/03/2021 10:34
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
dịch bệnh đang hoành hành, nguy cơ lạm phát tăng cao nên hàng không phải điểm mạnh bây giờ
Huy Hoang
Huy Hoang 21/03/2021 10:33
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
dịch bệnh đang hoành hành, nguy cơ lạm phát tăng cao nên hàng không phải điểm mạnh bg
Huy Hoang
Huy Hoang 21/03/2021 10:33
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
dịch bệnh đang hoành hành, nguy cơ lạm phát tăng cao nên hàng không phải điểm mạnh bg
Hoa Duong
Hoa Duong 06/01/2021 15:19
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Chao mọi người em là người mới đang tìm hiểu để mua cổ phiếu mà ko biết mua ở đâu
Cuong Vu
Cuong Vu 18/09/2020 21:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Mình là người mới. Cho mình hỏi giờ muốn mua cổ phiếu bên HVN thì mua ở đâu ạ?
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email