Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VTH)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
10,900.0 -1000.0    -8.40%
09:39:00 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000VTH5 
 • Khối lượng: 100
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 10,900.0 - 10,900.0
Cáp điện Việt Thái 10,900.0 -1000.0 -8.40%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Tri-Star Bullish 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 1M 1 12/21
Dark Cloud Cover 1M 1 12/21
Harami Bullish 1D 2 12/01/2022
Harami Cross 1D 2 12/01/2022
Tri-Star Bullish 1H 2 14/01/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 2 14/01/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 2 14/01/2022 13:45
Belt Hold Bearish 1D 3 06/01/2022
Harami Cross 5H 3 12/01/2022 11:00
Harami Bullish 5H 3 12/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 5H 4 06/01/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 5 12/01/2022 13:45
Harami Bullish 1D 6 29/12/2021
Harami Cross 1D 6 29/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 6 06/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 6 06/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 6 06/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1D 7 28/12/2021
Bullish doji Star 1M 8 4/21
Three Outside Up 1D 8 27/12/2021
Belt Hold Bullish 1D 9 24/12/2021
Bullish Engulfing 1D 9 24/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 9 05/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 9 06/01/2022 10:00
Doji Star Bearish 5H 10 28/12/2021 06:00
Tri-Star Bearish 30 10 05/01/2022 09:30
Belt Hold Bullish 1D 11 20/12/2021
Tri-Star Bearish 15 11 05/01/2022 09:30
Three Outside Up 1W 12 17/10/2021
Bullish Engulfing 1W 13 10/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 13 24/12/2021 07:00
Bullish Engulfing 5H 13 24/12/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1D 15 13/12/2021
Bullish Engulfing 1D 15 13/12/2021
Doji Star Bearish 1H 16 28/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1M 17 7/19
Bullish doji Star 1D 18 08/12/2021
Harami Cross Bearish 5H 18 15/12/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 18 27/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1W 19 29/08/2021
Engulfing Bearish 1W 19 29/08/2021
Tri-Star Bearish 15 19 28/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 1W 20 22/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 20 06/12/2021
Bullish Engulfing 1D 20 06/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 20 13/12/2021 06:00
Tri-Star Bullish 30 20 27/12/2021 13:00
Bullish doji Star 1D 21 03/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 21 10/12/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 21 27/12/2021 10:30
Tri-Star Bullish 1H 22 22/12/2021 11:00
Bullish doji Star 1W 23 01/08/2021
Harami Bullish 1W 23 01/08/2021
Harami Cross 1W 23 01/08/2021
Belt Hold Bearish 1D 23 01/12/2021
Engulfing Bearish 1D 23 01/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 23 09/12/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 23 27/12/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 24 27/12/2021 10:45
Falling Three Methods 1M 25 9/18
Harami Cross Bearish 1W 25 30/05/2021
Gravestone Doji 1D 25 29/11/2021
Downside Gap Three Methods 1M 27 7/18
Harami Bullish 5H 27 07/12/2021 10:00
Harami Cross 5H 27 07/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 29 06/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 29 06/12/2021 14:00
Bullish doji Star 30 29 20/12/2021 09:30
Harami Cross 1M 30 4/18
Harami Bullish 1M 30 4/18
Belt Hold Bullish 1H 30 16/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 30 22/12/2021 10:45
Bullish Hammer 1W 31 21/03/2021
Belt Hold Bullish 5H 32 02/12/2021 10:00
Tri-Star Bearish 1H 32 15/12/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 32 20/12/2021 11:00
Three Outside Down 5H 33 02/12/2021 05:00
Tri-Star Bearish 30 33 16/12/2021 11:00
Belt Hold Bearish 5H 34 01/12/2021 09:00
Engulfing Bearish 5H 34 01/12/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1D 35 05/11/2021
Bullish Engulfing 1D 35 05/11/2021
Tri-Star Bullish 15 35 17/12/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 36 16/12/2021 09:30
Belt Hold Bearish 5H 37 18/11/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 37 13/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 38 16/12/2021 11:15
Harami Bullish 1D 39 01/11/2021
Harami Cross 1D 39 01/11/2021
Tri-Star Bearish 1W 41 18/08/2019
Tri-Star Bullish 30 41 13/12/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 41 16/12/2021 09:30
Doji Star Bearish 1M 42 4/17
Tri-Star Bearish 15 42 16/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1H 43 09/12/2021 10:00
Falling Three Methods 1M 44 02/17
Doji Star Bearish 5H 44 11/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 45 13/12/2021 09:30
Morning Doji Star 1M 46 12/16
Abandoned Baby Bullish 1M 46 12/16
Bullish Engulfing 1M 46 12/16
Harami Cross Bearish 1D 46 08/10/2021
Deliberation Bearish 5H 46 10/11/2021 13:00
Doji Star Bearish 5H 46 10/11/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 46 13/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 46 15/12/2021 13:30
Dragonfly Doji 1M 47 11/16
Bullish doji Star 1M 47 11/16
On Neck Bearish 1M 47 11/16
Belt Hold Bullish 1D 47 07/10/2021
Tri-Star Bullish 15 47 13/12/2021 14:45
Harami Bullish 1H 49 07/12/2021 10:00
Harami Cross 1H 49 07/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 50 10/12/2021 09:30
Harami Cross Bearish 5H 51 08/11/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 51 06/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 51 06/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1D 52 30/09/2021
Bullish Engulfing 1D 52 30/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 52 05/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 52 05/11/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 52 13/12/2021 09:15
Tri-Star Bullish 30 53 09/12/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 53 13/12/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1H 54 02/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 54 02/12/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 57 08/12/2021 10:30
Harami Bullish 5H 58 01/11/2021 09:00
Harami Cross 5H 58 01/11/2021 09:00
Three Outside Down 1H 58 02/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1H 59 01/12/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 59 01/12/2021 09:00
Harami Bullish 30 59 07/12/2021 10:00
Harami Cross 30 59 07/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 59 10/12/2021 09:15
Belt Hold Bearish 30 60 07/12/2021 09:00
Engulfing Bearish 30 60 07/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 60 10/12/2021 09:00
Harami Cross Bearish 1H 61 29/11/2021 10:00
Bullish doji Star 1D 62 08/09/2021
Harami Bullish 1D 62 08/09/2021
Harami Cross 1D 62 08/09/2021
Tri-Star Bullish 30 62 06/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 5H 63 22/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 63 09/12/2021 09:15
Belt Hold Bearish 1D 64 31/08/2021
Engulfing Bearish 1D 64 31/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 64 13/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 1H 64 18/11/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 64 03/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 64 09/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 5H 67 08/10/2021 10:00
Bullish doji Star 1W 68 16/09/2018
Tri-Star Bullish 5H 68 07/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 68 08/12/2021 10:30
Engulfing Bearish 1W 69 09/09/2018
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận VTH

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email