Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HVX)

Ho Chi Minh
5,120.0
+90.0(+1.79%)
 • Khối lượng:
  25,000
 • Giá Mua/Bán:
  5,050.0/5,110.0
 • Biên độ ngày:
  5,040.0 - 5,130.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000HVX7

Bình luận HVX

Bạn cảm thấy thế nào về Xi măng Hải Vân?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)