UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

534.46
-3.16(-0.59%)
 • Khối lượng:
  357,986
 • Biên độ ngày:
  534.07 - 539.49
 • Biên độ 52 tuần:
  439.22 - 558.10

Dữ liệu Lịch sử UNH

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/10/2022 - 28/11/2022
534.46535.56539.49534.07357.99K-0.59%
537.62533.38540.85532.521.42M+1.49%
529.71524.98530.42523.012.22M+1.27%
523.09520.69524.63520.462.55M+1.14%
517.19529.93531.92515.383.34M-2.42%
530.00522.12532.99519.463.57M+2.85%
515.31512.16526.98512.164.25M+0.74%
511.52505.89514.13505.473.40M+1.69%
503.01512.81516.64500.775.07M-2.09%
513.75522.00528.98513.415.22M-1.60%
522.08546.28546.28509.657.00M-4.06%
544.17548.93551.70533.953.43M+0.65%
540.66553.78554.61539.442.67M-2.24%
553.05547.05554.80542.002.80M+1.47%
545.02538.17546.95535.472.44M+1.27%
538.17547.05547.76527.143.51M-1.00%
543.61541.74547.87538.132.24M+0.03%
543.43544.41554.58543.072.66M-0.71%
547.31555.00555.69544.223.34M-1.41%
555.15555.00558.10550.132.77M+0.71%
551.24544.97553.00543.692.55M+1.74%
Cao nhất: 558.10Thấp nhất: 500.77Chênh lệch: 57.33Trung bình: 533.31% Thay đổi: -1.35
 • Anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu và đầu tư chứng khoán Mỹ thì liên hệ em qua số Zalo: 0903193965 nha.
  0