United Gulf Investment Corp BSC (UGIC)

Bahrain
0.075
-0.025(-25.00%)
  • Khối lượng:
    24,000
  • Giá Mua/Bán:
    0.102/0.120
  • Biên độ ngày:
    0.075 - 0.075
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
1 / 2

Dữ liệu Lịch sử UGIC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/01/2014 - 11/08/2022
0.0750.0750.0750.07524.00K-25.00%
0.1000.1000.1000.10085.92K-24.81%
0.1330.1330.1330.13380.00K+5.56%
0.1260.1260.1320.126133.66K-1.56%
0.1280.1280.1280.1283.20K0.00%
0.1280.1280.1280.1288.00K0.00%
0.1280.1280.1280.1280.89K0.00%
0.1280.1280.1280.1280.89K0.00%
0.1280.1280.1280.1281.50K0.00%
0.1280.1270.1280.127152.00K+0.79%
0.1270.1270.1270.1273.28M+2.42%
0.1240.1240.1240.12448.00K-1.59%
0.1260.1260.1260.12665.96K-0.79%
0.1270.1220.1270.1223.77M+3.25%
0.1230.1230.1230.123200.00K-3.15%
0.1270.1210.1270.1201.39M0.00%
0.1270.1260.1280.1201.20M-3.05%
0.1310.1310.1310.13133.00K0.00%
0.1310.1310.1310.13110.00K0.00%
0.1310.1300.1310.130152.00K+0.77%
0.1300.1300.1300.1303.00K0.00%
0.1300.1280.1300.128100.54K0.00%
0.1300.1300.1300.13037.01K0.00%
0.1300.1300.1300.13065.00K0.00%
0.1300.1300.1330.1304.59M0.00%
0.1300.1260.1300.1253.70M+1.56%
0.1280.1280.1280.12820.00K0.00%
0.1280.1280.1280.12810.00K0.00%
0.1280.1280.1280.12830.00K-1.54%
0.1300.1300.1300.13050.00K+73.33%
Cao nhất: 0.133Thấp nhất: 0.075Chênh lệch: 0.058Trung bình: 0.126% Thay đổi: 0.000