CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC)

Hà Nội
10,600.0
+600.0(+6.00%)
 • Khối lượng:
  1,968,359
 • Giá Mua/Bán:
  0.0/0.0
 • Biên độ ngày:
  9,900.0 - 10,800.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000TVC6

Bình luận TVC

Bạn cảm thấy thế nào về Quản lý Tài sản Trí Việt?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)