CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
600
+100
(+20.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
Biên độ ngày
400
600
Biên độ 52 tuần
400
900
Khối lượng
108,551
Giá Mua/Bán
400 / 500
Giá đ.cửa hôm trước
500
Giá mở cửa
500
Biên độ ngày
400-600
Biên độ 52 tuần
400-900
Khối lượng
108,551
KLTB (3 thg)
220,777
Thay đổi 1 năm
-33.33%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
39,779,577
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về NTB?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584 là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Công ty tham gia phát triển, kinh doanh và quản lý nhiều dự án bất động sản dân dụng, thương mại và nhà ở cho thuê và để bán, thông qua việc tham gia vào dự án xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT). Một số dự án của Công ty là Toà cao ốc Đa chức năng M-2, khu 584 Urban Residences and khu SACOMREAL - 584 Luxury Residences tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Công ty còn hoạt động với vai trò là một nhà thầu cơ khí dân dụng, trực tiếp tham gia xây dựng các công trình công nghiệp và thương mại.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B