CTCP Vận tải và Thuê tàu (VFR)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
13,600
+800(+6.25%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
13,60013,600
Biên độ 52 tuần
5,20015,500
Giá đ.cửa hôm trước
12,800
Giá mở cửa
13,600
Biên độ ngày
13,600-13,600
Biên độ 52 tuần
5,200-15,500
Khối lượng
300
KLTB (3 thg)
3,738
Thay đổi 1 năm
72.97%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
15,000,000
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về VFR?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Vận tải và Thuê tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU là công ty cung cấp dịch vụ vận tải biển có trụ sở tại Việt Nam. Công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá bằng đường biển, dịch vụ chuyển tiếp hàng hoá, cũng như dịch vụ cho thuê và đại lý tàu biển. Công ty cũng tham gia cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, dịch vụ tiếp vận, dịch vụ vận tải, dịch vụ nhà kho và dịch vụ cảng biển, như dịch vụ bốc xếp hàng hóa, cung cấp tàu biển, dịch vụ vận tải và môi giới hải quan cho thuỷ thủ.