CTCP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh (DTV)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
40,000
0(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
40,00040,000
Biên độ 52 tuần
33,00042,500
Giá đ.cửa hôm trước
40,000
Giá mở cửa
40,000
Biên độ ngày
40,000-40,000
Biên độ 52 tuần
33,000-42,500
Khối lượng
900
KLTB (3 thg)
491
Thay đổi 1 năm
-6.1%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
5,264,000
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về DTV?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh

Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh, tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh, là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong ngành tiện ích điện. Công ty tham gia phân phối, vận hành và kiểm soát hệ thống điện, bao gồm hệ thống đường dây và các trạm biến áp, tại tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Công ty cũng thiết kế, lắp đặt, xây dựng, sửa chữa và bảo trì các công trình điện, như dây tải điện và trạm biến áp. Bên cạnh đó, Công ty còn kinh doanh vật liệu và vật tư điện.

Lĩnh vực
Tiện ích
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam