Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
6,020.0 +140.0    +2.38%
14:45:11 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TDH3 
 • Khối lượng: 304,700
 • Giá Mua/Bán: 6,010.0 / 6,020.0
 • Biên độ ngày: 5,880.0 - 6,020.0
Nhà Thủ Đức 6,020.0 +140.0 +2.38%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Doji Star Bearish 1W Hiện tại
Harami Bullish 30 Hiện tại
Bullish doji Star 30 Hiện tại
Harami Cross 30 Hiện tại
Stick Sandwich 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Shooting Star 1W 1 31/07/2022
Inverted Hammer 1W 1 31/07/2022
Thrusting Bearish 1W 2 24/07/2022
Three Outside Down 1D 2 05/08/2022
Doji Star Bearish 30 2 09/08/2022 13:30
Engulfing Bearish 1D 3 04/08/2022
Evening Doji Star 1D 3 04/08/2022
Evening Star 1D 3 04/08/2022
Bullish Hammer 30 3 09/08/2022 13:00
Doji Star Bearish 1D 4 03/08/2022
Deliberation Bearish 1D 4 03/08/2022
Doji Star Bearish 15 4 09/08/2022 13:45
Engulfing Bearish 15 4 09/08/2022 13:45
Evening Doji Star 15 4 09/08/2022 13:45
Upside Gap Three Methods 15 4 09/08/2022 13:45
Doji Star Bearish 15 5 09/08/2022 13:30
Three Outside Up 15 5 09/08/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1W 6 26/06/2022
Three Outside Up 1D 6 01/08/2022
Bullish Engulfing 15 6 09/08/2022 13:15
Bullish Hammer 15 7 09/08/2022 13:00
Separating Lines Bullish 5H 8 01/08/2022 12:00
Harami Bullish 15 8 08/08/2022 14:45
Harami Cross 15 8 08/08/2022 14:45
Harami Bearish 5H 9 29/07/2022 14:00
Engulfing Bearish 1H 9 03/08/2022 13:00
Engulfing Bearish 15 9 08/08/2022 14:30
Bullish doji Star 1D 10 26/07/2022
Belt Hold Bullish 30 10 05/08/2022 13:30
Falling Three Methods 30 11 05/08/2022 13:00
Bullish Hammer 1D 12 22/07/2022
Upside Gap Three Methods 1M 13 7/21
Bullish doji Star 5H 13 26/07/2022 11:00
Separating Lines Bullish 1H 13 01/08/2022 13:00
Bullish Hammer 15 14 08/08/2022 13:15
Bullish Hammer 5H 15 22/07/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1H 15 29/07/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 15 29/07/2022 13:00
Bullish Hammer 30 15 04/08/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1W 17 10/04/2022
Bullish doji Star 1M 18 02/21
Engulfing Bearish 1W 18 03/04/2022
Belt Hold Bearish 1D 19 13/07/2022
Belt Hold Bullish 15 19 05/08/2022 14:00
Falling Three Methods 5H 20 18/07/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 20 05/08/2022 13:45
Belt Hold Bullish 15 21 05/08/2022 13:30
Harami Bullish 5H 22 14/07/2022 14:00
Harami Cross 5H 22 14/07/2022 14:00
Downside Gap Three Methods 1H 22 25/07/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1H 23 25/07/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1W 24 20/02/2022
Dark Cloud Cover 1W 24 20/02/2022
Belt Hold Bearish 5H 24 13/07/2022 13:00
Harami Bullish 15 24 04/08/2022 14:45
Harami Cross 15 24 04/08/2022 14:45
Engulfing Bearish 1D 25 05/07/2022
Doji Star Bearish 15 27 04/08/2022 14:00
Gravestone Doji 15 27 04/08/2022 14:00
Engulfing Bearish 1D 28 30/06/2022
Upside Gap Three Methods 1D 28 30/06/2022
Advance Block Bearish 1D 29 29/06/2022
Three Stars in the South 15 29 04/08/2022 13:30
Three Outside Up 1D 30 28/06/2022
Three Outside Up 30 30 29/07/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1D 31 27/06/2022
Bullish Engulfing 1D 31 27/06/2022
Three Inside Up 1D 31 27/06/2022
Hanging Man 5H 31 04/07/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 31 29/07/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 31 29/07/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 31 04/08/2022 13:00
Harami Cross 1D 32 24/06/2022
Harami Bullish 1D 32 24/06/2022
Bullish doji Star 1D 32 24/06/2022
Harami Bullish 1M 33 11/19
Doji Star Bearish 1W 33 12/12/2021
Harami Bearish 1W 33 12/12/2021
Harami Cross Bearish 1W 33 12/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 33 01/07/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1H 33 18/07/2022 13:00
Doji Star Bearish 15 33 03/08/2022 14:30
Engulfing Bearish 1M 34 10/19
Three Outside Up 1W 34 05/12/2021
Engulfing Bearish 1H 34 15/07/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1W 35 28/11/2021
Bullish Engulfing 1W 35 28/11/2021
Inverted Hammer 1D 35 21/06/2022
Doji Star Bearish 30 35 28/07/2022 13:00
Harami Cross 1H 36 14/07/2022 14:00
Engulfing Bearish 1M 37 7/19
Bullish Engulfing 1D 37 17/06/2022
Three Outside Up 5H 37 28/06/2022 13:00
Three Black Crows 1H 37 14/07/2022 13:00
Three Outside Down 15 37 03/08/2022 13:30
Advance Block Bearish 1M 38 6/19
Belt Hold Bullish 5H 38 27/06/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 38 27/06/2022 12:00
On Neck Bearish 1H 38 13/07/2022 14:00
Belt Hold Bearish 15 38 03/08/2022 13:15
Engulfing Bearish 15 38 03/08/2022 13:15
Engulfing Bearish 1W 39 31/10/2021
Stick Sandwich 5H 39 24/06/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1H 39 13/07/2022 13:00
Doji Star Bearish 30 39 27/07/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 40 14/06/2022
Gravestone Doji 30 40 26/07/2022 14:30
Inverted Hammer 5H 43 21/06/2022 11:00
Upside Gap Three Methods 1W 44 26/09/2021
Bullish doji Star 1M 45 11/18
Harami Bullish 1M 45 11/18
Harami Cross 1M 45 11/18
Inverted Hammer 1D 45 07/06/2022
Bullish Engulfing 5H 45 17/06/2022 12:00
Inverted Hammer 5H 46 16/06/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 46 25/07/2022 13:30
Belt Hold Bearish 15 46 02/08/2022 13:15
Downside Gap Three Methods 1M 47 9/18
Bullish Engulfing 1M 47 9/18
Belt Hold Bullish 5H 47 15/06/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 47 25/07/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 47 25/07/2022 13:00
Bullish doji Star 1D 49 01/06/2022
Belt Hold Bullish 30 50 22/07/2022 13:30
Belt Hold Bearish 1W 51 08/08/2021
Bullish Engulfing 5H 51 10/06/2022 10:00
Inverted Hammer 30 52 21/07/2022 14:30
Belt Hold Bearish 1D 53 26/05/2022
Engulfing Bearish 1D 53 26/05/2022
Stick Sandwich 30 53 21/07/2022 14:00
Engulfing Bearish 1M 54 02/18
Belt Hold Bullish 1H 54 01/07/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 54 21/07/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1D 55 24/05/2022
Harami Bullish 30 56 20/07/2022 14:30
Harami Cross 30 56 20/07/2022 14:30
Deliberation Bearish 15 56 29/07/2022 14:45
Three Black Crows 30 57 20/07/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1H 59 28/06/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 59 20/07/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 60 17/05/2022
Harami Cross 1W 61 30/05/2021
Three Outside Up 1H 61 27/06/2022 14:00
Homing Pigeon 30 61 19/07/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 62 27/06/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 62 27/06/2022 13:00
Stick Sandwich 1H 63 24/06/2022 14:00
Belt Hold Bullish 15 63 29/07/2022 13:00
Belt Hold Bearish 5H 64 26/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1W 65 02/05/2021
Inverted Hammer 1W 65 02/05/2021
Belt Hold Bullish 1D 65 10/05/2022
Break Away Bullish 1M 66 02/17
Bullish doji Star 30 66 18/07/2022 13:30
Dragonfly Doji 30 66 18/07/2022 13:30
Belt Hold Bullish 5H 67 24/05/2022 13:00
Bullish doji Star 1H 67 22/06/2022 14:00
Harami Bullish 1H 67 22/06/2022 14:00
Harami Cross 1H 67 22/06/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 67 18/07/2022 13:00
Bullish Hammer 1M 68 12/16
Dragonfly Doji 1M 68 12/16
Three Black Crows 30 68 15/07/2022 14:30
Inverted Hammer 30 68 15/07/2022 14:30
Three Outside Up 15 68 28/07/2022 13:30
Bullish doji Star 1H 69 21/06/2022 14:00
Harami Bullish 1H 69 21/06/2022 14:00
Harami Cross 1H 69 21/06/2022 14:00
Bullish Engulfing 15 69 28/07/2022 13:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TDH

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email