CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (DTD)

Hà Nội
26,100.0
-300.0(-1.14%)
 • Khối lượng:
  259,904
 • Giá Mua/Bán:
  26,100.0/26,200.0
 • Biên độ ngày:
  26,000.0 - 26,700.0

Dữ liệu Lịch sử DTD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/07/2022 - 16/08/2022
26,100.026,300.026,700.026,000.0259.90K-1.14%
26,400.026,500.026,700.025,800.0228.42K0.00%
26,400.026,200.026,500.025,800.0372.90K+0.76%
26,200.025,600.026,700.025,500.0436.10K+2.34%
25,600.025,000.025,800.024,800.0313.90K+2.81%
24,900.025,000.025,100.024,700.0310.70K0.00%
24,900.025,100.025,500.024,700.0275.60K-0.80%
25,100.025,000.025,100.024,500.0159.40K+0.40%
25,000.025,500.025,800.024,600.0299.31K-1.57%
25,400.025,200.025,900.024,900.0192.55K+0.79%
25,200.024,800.025,900.024,800.0281.88K+2.02%
24,700.024,200.024,800.024,100.0201.71K+2.07%
24,200.024,200.024,500.024,000.0111.41K0.00%
24,200.023,300.024,800.023,300.0189.50K+4.31%
23,200.022,500.023,200.022,400.0127.80K+2.20%
22,700.023,900.023,900.022,700.0117.00K-5.02%
23,900.023,700.024,000.023,400.0144.70K-0.42%
24,000.023,900.024,200.023,700.0209.41K0.00%
24,000.024,000.024,300.023,700.0167.12K0.00%
24,000.023,600.024,400.023,600.0211.20K+2.13%
23,500.023,400.023,600.023,100.0114.90K+0.43%
23,400.023,700.024,100.023,300.0187.97K-1.27%
Cao nhất: 26,700.0Thấp nhất: 22,400.0Chênh lệch: 4,300.0Trung bình: 24,681.8% Thay đổi: 10.1
 • this is a good stock, investing for long time
  0