CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (DTD)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
25,200.0
+1,200.0(+5.00%)
Đóng cửa

Bình luận DTD

this is a good stock, investing for long time