Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
48,150.0
-600.0
(-1.23%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
47,600.0
48,950.0
Biên độ 52 tuần
37,665.2
58,667.0
Khối lượng
683,400
Giá Mua/Bán
48,300.0 / 0.0

Dữ liệu Lịch sử TCM

Khung Thời Gian
Daily
23/08/2023 - 23/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
48,300.048,100.048,950.047,600.0755.90K-1.02%
48,800.049,450.049,450.048,600.0329.10K-0.41%
49,000.047,500.049,800.047,350.0957.10K+2.73%
47,700.047,550.047,950.047,200.0293.00K-0.21%
47,800.047,900.047,900.047,000.0344.60K-0.31%
47,950.048,300.048,500.047,300.0725.90K-0.93%
48,400.048,700.048,800.046,800.0702.70K-0.21%
48,500.049,050.049,300.045,750.0767.00K-1.02%
49,000.049,500.049,500.048,600.0475.80K-0.61%
49,300.049,800.049,850.048,900.0680.80K+0.10%
49,250.049,100.049,400.048,500.0782.70K+0.10%
49,200.049,700.049,950.049,200.0797.90K-1.01%
49,700.049,700.049,800.049,150.0635.50K0.00%
49,700.050,000.050,000.049,200.0696.40K+0.20%
49,600.047,900.049,650.047,700.01.13M+4.09%
47,650.047,000.047,800.047,000.0766.60K+0.74%
47,300.047,500.047,600.047,000.0662.60K-0.32%
47,450.047,700.047,800.047,100.0577.60K+0.11%
47,400.047,950.047,950.047,100.0435.40K-1.25%
48,000.047,550.048,000.047,400.0363.00K+0.21%
47,900.048,600.048,600.047,400.0367.20K-1.03%
Cao nhất
50,000.0
% Thay đổi
-0.2
Trung bình
48,471.4
Chênh lệch
4,250.0
Thấp nhất
45,750.0