Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
47,200.0 -400.0    -0.84%
18/08 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TCM5 
 • Khối lượng: 694,300
 • Giá Mua/Bán: 47,000.0 / 47,200.0
 • Biên độ ngày: 46,600.0 - 47,350.0
Dệt may Thành Công 47,200.0 -400.0 -0.84%
Cuối Kỳ: 2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
Tổng tài sản lưu động 2509279.63 2476279.41 2351259.83 2115416.54
Tiền mặt và Khoản đầu tư ngắn hạn 619458.8 570569.59 556648.96 545864.1
Tiền mặt - 72432.59 63968.96 52624.1
Tiền mặt & những khoản tương đương tiền mặt 281991.8 206500 206500 206500
Đầu tư ngắn hạn 337467 291637 286180 286740
Tổng khoản phải thu, Ròng 280100.57 460922.83 313040.19 239482.88
Tài khoản phải thu - Giao dịch, Ròng 270344.68 383486.78 267452.91 199640.14
Tổng số hàng trữ 1518778.87 1424777.72 1463731.77 1316578.03
Chi phí trả trước 12776.59 20009.27 17838.91 13491.53
Tài sản lưu động khác, Tổng số 78164.8 - - -
Tổng tài sản 3784009.03 3750006.01 3606390.63 3341001.19
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Ròng 900482.8 902597.76 884275.67 856198.31
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Gộp 1904179.02 1885454.05 1838232.88 1784822.96
Khấu hao tích lũy, Tổng số -1003696.22 -982856.28 -953957.21 -928624.65
Lợi thế thương mại, Ròng - - - -
Vô hình, Ròng 180518.46 180876.12 181428.77 181937.05
Đầu tư dài hạn 89083.63 90041.35 88877.64 83397.42
Thương phiếu phải thu - Dài hạn 7905.59 59 228.6 228.6
Tài sản dài hạn khác, Tổng số 96050.97 100152.36 100320.12 103823.28
Tài sản khác, Tổng số 1664753.95 - - -
Tổng nợ ngắn hạn 1776527.49 1773725.64 1757418.06 1504608.09
Nợ phải trả 445624.1 477825.49 553869.21 413932.99
Khoản phải trả/Dồn tích - - - -
Chi phí trích trước 189423.12 145258.93 198569.8 215073.74
Thương phiếu phải trả/Nợ ngắn hạn 1005727.73 960454.06 820130.61 738007.9
Phần cho thuê vốn/nợ dài hạn đến hạn phải trả 53723.99 83135.17 89717.24 55965.94
Nợ ngắn hạn khác, Tổng số 82028.54 107051.99 95131.2 81627.52
Tổng nợ phải trả 1957355.53 1978118.16 1906677.24 1665669.98
Tổng nợ dài hạn 134527.13 148626.12 93227.43 107260.61
Nợ dài hạn 96088.66 107990.67 55828.74 5091.72
Nghĩa vụ cho thuê vốn 38438.47 40635.44 37398.69 102168.89
Thuế thu nhập bị hoãn lại - - - -
Quyền lợi thiểu số 8880.27 8131.14 8821.3 8130.03
Nợ phải trả khác, Tổng số -2102153.04 47635.26 47210.44 45671.26
Tổng vốn sở hữu 1826653.5 1771887.85 1699713.39 1675331.21
Cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn, Tổng số - - - -
Cổ phiếu ưu đãi - Không thể bồi hoàn, Ròng - - - -
Cổ phiếu thường, Tổng số 820471.27 713608.08 713608.08 713608.08
Vốn đã góp bổ sung 22720.08 22720.08 22720.08 22720.08
Lợi nhuận giữ lại (Thâm hụt lũy kế) 980521.88 537961 466390.24 442008.06
Cổ phiếu quỹ - Loại thường -5939.99 -5939.99 -5939.99 -5939.99
Bảo lãnh nợ ESOP - - - -
Lời (Lỗ) chưa nhận thấy - - - -
Vốn sở hữu khác, Tổng số 8880.27 503538.69 502934.99 502934.99
Tổng nợ phải trả & vốn cổ đông 3784009.03 3750006.01 3606390.63 3341001.19
Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành 81.95 81.83 81.83 81.83
Tổng số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành - - - -
* Trong Hàng Triệu VND (ngoại trừ trên các hạng mục cổ phần)
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TCM

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Thịnh Trần
Thịnh Trần 16/04/2022 16:47
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Thứ 2 TCM trần
Duc Trinh
Duc Trinh 16/10/2018 7:08
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Best case in 2018
Duc Trinh
Duc Trinh 16/10/2018 7:08
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Best case in 2018
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email