Telecom Argentina (TECO2)

229.00
+6.50(+2.92%)
 • Khối lượng:
  12,198
 • Giá Mua/Bán:
  228.00/229.00
 • Biên độ ngày:
  221.00 - 228.75
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Argentina
 • Mã ISIN:ARP9028N1016

Bình luận TECO2

Bạn cảm thấy thế nào về Telecom Argentina?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)