Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Telechoice International Ltd (TCIN)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.161 0.000    0.00%
22/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1P75919099 
S/N:  T41
 • Khối lượng: 1,000
 • Giá Mua/Bán: 0.161 / 0.165
 • Biên độ ngày: 0.161 - 0.161
Telechoice International Ltd 0.161 0.000 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 1W 1 10/10/2021
Belt Hold Bullish 15 3 19/10/2021 15:45
Bullish Engulfing 15 3 19/10/2021 15:45
Tri-Star Bearish 15 4 19/10/2021 15:30
Tri-Star Bullish 5H 5 01/10/2021 03:00
Morning Star 1M 6 4/21
Three Outside Up 1W 6 15/08/2021
Tri-Star Bearish 1D 6 30/09/2021
Tri-Star Bearish 5H 6 30/09/2021 12:00
Tri-Star Bullish 1H 6 01/10/2021 07:00
Tri-Star Bullish 30 6 01/10/2021 07:30
Tri-Star Bearish 15 6 19/10/2021 12:00
Bullish Hammer 1M 7 3/21
Dragonfly Doji 1M 7 3/21
Harami Bullish 1M 7 3/21
Bullish Engulfing 1W 7 08/08/2021
Tri-Star Bearish 1H 7 30/09/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 7 30/09/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 8 01/10/2021 07:45
Bullish doji Star 1D 9 31/08/2021
Tri-Star Bearish 15 9 30/09/2021 14:45
Bullish Hammer 1M 10 12/20
Dragonfly Doji 1M 10 12/20
Harami Cross Bearish 1W 10 18/07/2021
Tri-Star Bullish 30 10 02/09/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1D 12 24/08/2021
Tri-Star Bullish 15 12 02/09/2021 10:00
Harami Bullish 1M 13 9/20
Tri-Star Bullish 1H 13 30/08/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 13 30/08/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1D 14 17/08/2021
Inverted Hammer 1W 15 06/06/2021
Tri-Star Bullish 15 15 30/08/2021 09:45
Gravestone Doji 1D 16 13/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 16 18/08/2021 09:00
Belt Hold Bullish 5H 17 17/08/2021 13:00
Harami Bullish 1H 17 18/08/2021 15:00
Harami Cross 1H 17 18/08/2021 15:00
Homing Pigeon 1M 18 4/20
Inverted Hammer 1M 18 4/20
Belt Hold Bullish 5H 18 16/08/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 18 24/08/2021 15:45
Harami Bullish 1W 19 09/05/2021
Harami Cross 1W 19 09/05/2021
Bullish Engulfing 1D 19 10/08/2021
Separating Lines Bullish 5H 19 13/08/2021 09:00
Doji Star Bearish 1H 19 18/08/2021 12:00
Engulfing Bearish 1W 20 02/05/2021
Tri-Star Bearish 30 20 18/08/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1D 23 23/07/2021
Tri-Star Bullish 5H 23 10/08/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 23 17/08/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 23 18/08/2021 13:15
Tri-Star Bearish 30 24 17/08/2021 14:30
Tri-Star Bearish 1H 25 13/08/2021 13:00
Bullish Hammer 1M 26 8/19
Bullish doji Star 1D 26 01/07/2021
Harami Bullish 1D 26 01/07/2021
Harami Cross 1D 26 01/07/2021
Doji Star Bearish 5H 26 04/08/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 26 17/08/2021 15:15
Tri-Star Bullish 30 27 16/08/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 27 17/08/2021 14:45
Falling Three Methods 1M 28 6/19
Belt Hold Bullish 1W 28 07/03/2021
Belt Hold Bearish 5H 28 30/07/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1M 29 5/19
Harami Cross Bearish 1H 29 12/08/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 29 13/08/2021 13:00
Abandoned Baby Bullish 1D 30 24/06/2021
Tri-Star Bullish 15 30 16/08/2021 14:00
Tri-Star Bearish 5H 31 23/07/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 32 10/08/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 32 13/08/2021 13:15
Harami Cross Bearish 30 33 12/08/2021 14:30
Three Inside Down 1W 34 24/01/2021
Tri-Star Bearish 1H 34 05/08/2021 13:00
Bullish doji Star 5H 35 01/07/2021 11:00
Harami Bullish 5H 35 01/07/2021 11:00
Harami Cross 5H 35 01/07/2021 11:00
Dragonfly Doji 1M 37 9/18
Harami Cross Bearish 15 37 12/08/2021 14:30
Harami Cross Bearish 1D 38 01/06/2021
Tri-Star Bearish 30 38 05/08/2021 13:30
Tri-Star Bullish 1H 39 30/07/2021 15:00
Bullish doji Star 1W 40 06/12/2020
Harami Bullish 1W 40 06/12/2020
Harami Cross 1W 40 06/12/2020
Tri-Star Bullish 15 40 10/08/2021 12:15
Three Black Crows 1M 41 5/18
Belt Hold Bearish 1M 42 4/18
Shooting Star 1W 42 22/11/2020
Inverted Hammer 1W 42 22/11/2020
Tri-Star Bearish 30 42 30/07/2021 16:00
Tri-Star Bearish 15 42 05/08/2021 13:45
Harami Bullish 1D 43 10/05/2021
Harami Cross 1D 43 10/05/2021
Tri-Star Bearish 1H 43 23/07/2021 09:00
Hanging Man 1M 44 02/18
Bullish Hammer 1M 44 02/18
Three Outside Up 1M 44 02/18
Tri-Star Bearish 1W 44 25/10/2020
Tri-Star Bearish 30 44 30/07/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1M 45 01/18
Bullish Engulfing 1M 45 01/18
Hanging Man 1W 45 18/10/2020
Dragonfly Bearish 1W 45 18/10/2020
Dragonfly Doji 1W 45 18/10/2020
Tri-Star Bearish 15 46 30/07/2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 47 30/07/2021 15:30
Tri-Star Bullish 1H 48 01/07/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 48 30/07/2021 09:45
Tri-Star Bullish 1W 49 30/08/2020
Doji Star Bearish 1D 49 26/04/2021
Tri-Star Bearish 30 49 23/07/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1D 50 19/04/2021
Morning Doji Star 1W 53 26/07/2020
Harami Cross Bearish 5H 53 01/06/2021 06:00
Tri-Star Bullish 15 53 23/07/2021 09:45
Belt Hold Bullish 1W 54 19/07/2020
Bullish doji Star 1W 54 19/07/2020
Tri-Star Bullish 30 54 01/07/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 54 23/07/2021 09:15
Engulfing Bearish 1W 55 12/07/2020
Tri-Star Bearish 1H 55 28/06/2021 08:00
Hanging Man 1W 57 28/06/2020
Dragonfly Bearish 1W 57 28/06/2020
Belt Hold Bullish 1M 58 12/16
Harami Bullish 1M 58 12/16
Belt Hold Bearish 1W 58 21/06/2020
Engulfing Bearish 1W 58 21/06/2020
Tri-Star Bearish 1D 59 11/03/2021
Tri-Star Bullish 5H 59 10/05/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 59 01/07/2021 12:00
Bullish doji Star 1M 60 10/16
Harami Bullish 1M 60 10/16
Harami Cross 1M 60 10/16
Tri-Star Bullish 30 60 29/06/2021 08:30
Tri-Star Bearish 15 60 30/06/2021 13:45
Belt Hold Bullish 1W 61 31/05/2020
Bullish Engulfing 1W 61 31/05/2020
Tri-Star Bullish 5H 61 05/05/2021 09:00
Engulfing Bearish 1M 62 8/16
Evening Doji Star 1M 62 8/16
Inverted Hammer 1D 62 04/03/2021
Tri-Star Bullish 30 62 28/06/2021 09:00
Deliberation Bearish 1M 63 7/16
Doji Star Bearish 1M 63 7/16
Tri-Star Bearish 30 63 28/06/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1D 64 01/03/2021
Shooting Star 1W 65 26/04/2020
Doji Star Bearish 5H 66 26/04/2021 10:00
Three Outside Up 5H 66 26/04/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 66 28/06/2021 09:45
Three Outside Up 1M 67 3/16
Belt Hold Bullish 5H 67 19/04/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 67 19/04/2021 08:00
Bullish Engulfing 1M 68 02/16
Tri-Star Bullish 15 68 28/06/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1D 69 18/02/2021
Tri-Star Bearish 15 69 28/06/2021 08:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TCIN

Viết cảm nghĩ của bạn về Telechoice International Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email