CTCP Xi măng Thái Bình (TBX)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
22,300.0
0.0
(0.00%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
22,300.0
22,300.0
Biên độ 52 tuần
22,300.0
22,300.0
Khối lượng
0
Giá đ.cửa hôm trước
22,300
Giá mở cửa
22,300
Biên độ ngày
22,300-22,300
Biên độ 52 tuần
22,300-22,300
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
300
Thay đổi 1 năm
0%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,510,280
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về TBX?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Xi măng Thái Bình

Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Công ty tham gia sản xuất vật liệu xây dựng, cụ thể là xi măng. Các sản phẩm chính của Công ty bao gồm xi măng Portland trắng PCW 30.I và xi măng Portland trắng PCW 40.I. Sản phẩm PCW 30.I được sử dụng trong xây dựng dân dụng, cũng như trong sản xuất sơn và bột trét tường. PCW 30.I cũng là vật liệu keo dính dùng để trám lỗ hổng, cũng như trang trí mái, tường và bề mặt. PCW 40.I được dùng để trang trí, xây dựng công nghiệp và quá trình sản xuất vật liệu sàn và cách nhiệt, bao gồm đá granit và gạch terrazzo. Công ty cũng kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu xi măng chưa nung, xi măng Portland trắng.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B