Target Corp (TGTB34)

739.27
-24.54(-3.21%)
 • Khối lượng:
  84
 • Giá Mua/Bán:
  633.00/739.27
 • Biên độ ngày:
  737.96 - 743.28
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Brazil
 • Mã ISIN:BRTGTBBDR004

Bình luận TGTB34

Bạn cảm thấy thế nào về Target Corp BDR?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)