Taiwan Mobile Co Ltd (3045)

Đài Loan
Tiền tệ tính theo TWD
Miễn trừ Trách nhiệm
99.80
+0.60(+0.60%)
Đóng cửa

Bình luận 3045