CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (SDU)

Hà Nội
25,000.0
0.0(0.00%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  21,500.0/25,000.0
 • Biên độ ngày:
  25,000.0 - 25,000.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000SDU8

Bình luận SDU

Bạn cảm thấy thế nào về Phát triển Đô thị Sông Đà?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)