Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Stamford Tyres Corporation Ltd (STAS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.220 +0.000    +0.00%
25/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1O53913362 
S/N:  S29
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.205 / 0.225
 • Biên độ ngày: 0.200 - 0.220
Stamford Tyres Corporation Ltd 0.220 +0.000 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Bullish Engulfing 1D Hiện tại
Belt Hold Bullish 5H Hiện tại
Bullish Engulfing 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Bullish Engulfing 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 15 1 25/10/2021 11:45
Bullish doji Star 1W 2 10/10/2021
Dragonfly Doji 1W 2 10/10/2021
Dragonfly Doji 1D 2 21/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 2 22/10/2021 16:00
Tri-Star Bearish 30 2 22/10/2021 16:00
Tri-Star Bearish 15 2 22/10/2021 16:00
Engulfing Bearish 1W 3 03/10/2021
Inverted Hammer 1M 4 6/21
Belt Hold Bearish 5H 4 21/10/2021 08:00
Engulfing Bearish 5H 4 21/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1D 5 18/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 5 21/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 5 21/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 30 5 21/10/2021 12:30
Engulfing Bearish 30 5 21/10/2021 12:30
Harami Bullish 1W 6 12/09/2021
Harami Cross 1W 6 12/09/2021
Belt Hold Bearish 15 6 21/10/2021 12:30
Engulfing Bearish 15 6 21/10/2021 12:30
Thrusting Bearish 1M 8 02/21
Belt Hold Bearish 1M 9 01/21
Dark Cloud Cover 1M 9 01/21
Bullish doji Star 1D 9 12/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 9 19/10/2021 06:00
Homing Pigeon 1D 10 08/10/2021
Tri-Star Bearish 5H 11 18/10/2021 10:00
Harami Bullish 1D 12 06/10/2021
Harami Cross 1D 12 06/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 12 19/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 30 12 19/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1D 13 05/10/2021
Bullish Engulfing 1D 14 04/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 14 18/10/2021 12:00
Tri-Star Bearish 30 14 18/10/2021 12:30
Dragonfly Doji 1D 15 01/10/2021
Doji Star Bearish 1D 15 01/10/2021
Belt Hold Bullish 1D 16 30/09/2021
Tri-Star Bearish 15 16 18/10/2021 12:45
Abandoned Baby Bearish 1D 17 29/09/2021
Belt Hold Bearish 1D 17 29/09/2021
Engulfing Bearish 1D 17 29/09/2021
Evening Doji Star 1D 17 29/09/2021
Evening Star 1D 17 29/09/2021
Doji Star Bearish 1D 18 28/09/2021
Gravestone Doji 1D 18 28/09/2021
Tri-Star Bearish 5H 18 08/10/2021 15:00
Bullish Hammer 1M 19 3/20
Three Inside Up 1D 19 27/09/2021
Bullish doji Star 1M 20 02/20
Bullish doji Star 1D 20 24/09/2021
Harami Bullish 1D 20 24/09/2021
Harami Cross 1D 20 24/09/2021
Bullish doji Star 5H 20 07/10/2021 14:00
Harami Bullish 5H 20 07/10/2021 14:00
Harami Cross 5H 20 07/10/2021 14:00
Inverted Hammer 1W 21 30/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 21 23/09/2021
Harami Cross 30 21 13/10/2021 10:30
Harami Bullish 30 21 13/10/2021 10:30
Bullish doji Star 30 21 13/10/2021 10:30
Three Outside Up 1M 22 12/19
Belt Hold Bearish 1D 22 22/09/2021
Homing Pigeon 1D 22 22/09/2021
Bullish doji Star 5H 22 07/10/2021 04:00
Bullish Engulfing 1M 23 11/19
Belt Hold Bullish 1W 23 16/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 23 21/09/2021
Engulfing Bearish 1D 23 21/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 23 06/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 23 08/10/2021 15:00
Harami Cross 15 23 13/10/2021 10:30
Harami Bullish 15 23 13/10/2021 10:30
Bullish doji Star 15 23 13/10/2021 10:30
Harami Cross Bearish 1W 24 02/05/2021
Tri-Star Bullish 1D 25 17/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 25 06/10/2021 03:00
Tri-Star Bullish 1H 25 07/10/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 26 08/10/2021 15:15
Three Outside Up 1W 27 04/04/2021
Doji Star Bearish 1D 27 15/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 27 05/10/2021 07:00
Tri-Star Bullish 30 27 07/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 1W 28 28/03/2021
Separating Lines Bullish 5H 28 04/10/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 29 07/10/2021 15:00
Belt Hold Bearish 1M 30 4/19
Engulfing Bearish 1M 30 4/19
Tri-Star Bearish 1H 30 06/10/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 30 07/10/2021 08:00
Gravestone Doji 1W 31 28/02/2021
Engulfing Bearish 5H 31 01/10/2021 08:00
On Neck Bearish 1D 32 08/09/2021
Bullish doji Star 1D 32 08/09/2021
Dragonfly Doji 1D 32 08/09/2021
Harami Bullish 1D 32 08/09/2021
Harami Cross 1D 32 08/09/2021
Gravestone Doji 5H 32 30/09/2021 12:00
Tri-Star Bearish 30 32 06/10/2021 15:30
Tri-Star Bullish 15 32 07/10/2021 08:00
Bullish doji Star 5H 33 30/09/2021 07:00
Harami Bullish 5H 33 30/09/2021 07:00
Harami Cross 5H 33 30/09/2021 07:00
Tri-Star Bearish 15 34 06/10/2021 15:30
Belt Hold Bearish 1H 35 05/10/2021 15:00
Engulfing Bearish 1H 35 05/10/2021 15:00
Bullish doji Star 30 36 06/10/2021 07:30
Harami Bullish 30 36 06/10/2021 07:30
Harami Cross 30 36 06/10/2021 07:30
Belt Hold Bearish 30 37 05/10/2021 15:30
Engulfing Bearish 30 37 05/10/2021 15:30
Tri-Star Bearish 1H 38 05/10/2021 09:00
Doji Star Bearish 1M 39 7/18
Tri-Star Bullish 30 39 05/10/2021 12:00
Bullish doji Star 15 39 06/10/2021 07:45
Harami Bullish 15 39 06/10/2021 07:45
Harami Cross 15 39 06/10/2021 07:45
Hanging Man 1W 40 13/12/2020
Dragonfly Bearish 1W 40 13/12/2020
Belt Hold Bearish 1D 40 26/08/2021
Harami Cross Bearish 5H 40 27/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 40 05/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1W 41 06/12/2020
Engulfing Bearish 1W 41 06/12/2020
Harami Cross Bearish 1D 41 25/08/2021
Belt Hold Bearish 1H 42 04/10/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 42 04/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 42 05/10/2021 12:15
Doji Star Bearish 1W 43 22/11/2020
Three Outside Up 1W 43 22/11/2020
Tri-Star Bullish 5H 43 23/09/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 43 05/10/2021 09:15
Bullish Engulfing 1W 44 15/11/2020
Doji Star Bearish 1D 44 20/08/2021
Tri-Star Bearish 1W 45 08/11/2020
Dragonfly Doji 1W 45 08/11/2020
Tri-Star Bullish 5H 45 23/09/2021 05:00
Belt Hold Bearish 1D 46 18/08/2021
Tri-Star Bearish 5H 46 22/09/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1D 47 17/08/2021
Belt Hold Bearish 15 47 04/10/2021 08:45
Engulfing Bearish 15 47 04/10/2021 08:45
Three Outside Down 1M 48 10/17
Tri-Star Bullish 5H 48 22/09/2021 04:00
Harami Cross Bearish 1H 48 30/09/2021 15:00
Engulfing Bearish 1M 49 9/17
Belt Hold Bearish 1M 49 9/17
Hanging Man 1M 50 8/17
Tri-Star Bullish 1H 51 30/09/2021 09:00
Doji Star Bearish 1W 52 13/09/2020
Hanging Man 1W 52 13/09/2020
Dragonfly Bearish 1W 52 13/09/2020
Tri-Star Bearish 1H 52 29/09/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 52 01/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1W 53 06/09/2020
Tri-Star Bullish 1H 53 29/09/2021 14:00
Harami Cross Bearish 1M 54 4/17
Three Outside Down 1W 54 30/08/2020
Harami Cross Bearish 5H 54 16/09/2021 13:00
Abandoned Baby Bearish 1W 55 23/08/2020
Belt Hold Bearish 1W 55 23/08/2020
Engulfing Bearish 1W 55 23/08/2020
Evening Doji Star 1W 55 23/08/2020
Evening Star 1W 55 23/08/2020
Belt Hold Bullish 5H 55 16/09/2021 08:00
Doji Star Bearish 1W 56 16/08/2020
Tri-Star Bearish 1H 56 29/09/2021 11:00
Harami Cross Bearish 15 56 30/09/2021 15:00
Tri-Star Bearish 30 57 29/09/2021 15:30
Harami Cross 1D 58 26/07/2021
Harami Bullish 1D 58 26/07/2021
Tri-Star Bullish 30 58 29/09/2021 14:30
Inverted Hammer 1D 59 23/07/2021
Hanging Man 1D 60 22/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 60 22/07/2021
Tri-Star Bullish 30 60 29/09/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 60 30/09/2021 09:45
Harami Cross Bearish 5H 61 10/09/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 61 29/09/2021 15:45
Tri-Star Bullish 15 62 29/09/2021 14:45
Tri-Star Bullish 15 64 29/09/2021 12:00
Harami Cross Bearish 1H 65 27/09/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 65 29/09/2021 11:45
Bullish Engulfing 1M 66 4/16
Hanging Man 1W 66 31/05/2020
Bullish doji Star 5H 66 06/09/2021 13:00
Harami Bullish 5H 66 06/09/2021 13:00
Harami Cross 5H 66 06/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 30 67 28/09/2021 10:00
Hanging Man 1W 68 26/04/2020
Dragonfly Bearish 1W 68 26/04/2020
Harami Bullish 5H 68 03/09/2021 10:00
Harami Cross 5H 68 03/09/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 68 28/09/2021 09:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận STAS

Viết cảm nghĩ của bạn về Stamford Tyres Corporation Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email