Snap Inc (1SI)

8.954
-0.086(-0.95%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  0.000/0.000
 • Biên độ ngày:
  8.891 - 8.954

Dữ liệu Lịch sử 1SI

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
10/11/2022 - 10/12/2022
8.9548.8918.9548.891-0.95%
9.0408.8189.1688.8180.50K+1.77%
8.8838.9918.9918.883-0.98%
8.9719.6369.6368.7300.40K-8.89%
9.8469.9029.9509.8463.14K-0.72%
9.91710.22210.4609.91720.20K-1.73%
10.0929.88910.0929.889+6.61%
9.4669.4559.5799.4550.30K-0.36%
9.5009.4739.5669.4730.03K-0.95%
9.5919.6209.7049.5910.09K-1.91%
9.7789.9049.9049.7780.20K-2.17%
9.9959.9249.9959.8770.45K+2.96%
9.7089.5809.7089.580+2.19%
9.5009.7029.7029.5000.30K-3.14%
9.80810.17610.3609.8081.38K-4.11%
10.22810.47210.47210.2281.00K-0.99%
10.33010.72010.72010.3300.74K-3.60%
10.71611.32211.37210.7160.92K-5.79%
11.37410.96811.37410.968+1.68%
11.18611.09011.18610.9402.35K-0.59%
11.25210.50011.25210.2961.58K+7.08%
10.5089.46110.5089.4610.23K+10.18%
Cao nhất: 11.374Thấp nhất: 8.730Chênh lệch: 2.644Trung bình: 9.938% Thay đổi: -6.113
 • trong 1 đêm từ 12 xuống 8. quá đỉnh.
  0
  • trong 1 đêm từ 12 xuống 8. quá đỉnh.
   0
   • trong 1 đêm từ 12 xuống 8. quá đỉnh.
    0
    • trong 1 đêm từ 12 xuống 8. quá đỉnh.
     0